Zespół wojewody omawiał temat suszy rolniczej

Treść archiwalna

Działający przy wojewodzie wielkopolskim zespół doradczy do spraw rolnictwa spotkał się dziś, aby omówić kwestie szacowania szkód w uprawach spowodowanych suszą rolniczą. Posiedzeniu przewodniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Zespół pełni wobec wojewody wielkopolskiego funkcje doradcze, a jego członkami są przedstawiciele wyspecjalizowanych instytucji publicznych. Podczas posiedzenia zespół rozmawiał na temat przewidzianych form pomocy gospodarstwom rolnym dotkniętych suszą. Według prowadzonego monitoringu wystąpienie suszy rolniczej obejmuje wszystkie gminy województwa wielkopolskiego. Obecnie w samorządach działają powołane przez wojewodę wielkopolskiego komisje do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.

Zakończenie prac komisji umożliwi rolnikom ubieganie się o rządowe wsparcie. W ostatnich tygodniach wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann kierował do gmin apel o podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do sprawnego przesyłania protokołów suszowych.

Wicewojewoda przewodniczy spotkaniu. Ogólne zdjęcie na którym za stołem zasiadają członkowie zespołu. Na zdjęciu członkowie zespołu. Na zdjęciu członkowie zespołu.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 27.08.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.09.2018 - 10:10