Koleją do Szczecina szybciej. Decyzja wojewody

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzje, w wyniku których został zatwierdzony projekt budowlany oraz udzielone pozwolenie na budowę linii kolejowej E59 - Poznań Główny-Szczecin Dąbie na odcinku Poznań-Rokietnica. Modernizacją objętych zostanie ponad 18 km trasy.

Modernizacja linii kolejowej ma na celu osiągnięcie parametrów techniczno-eksploatacyjnych umożliwiających przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 160 km/h i pociągów towarowych do 120 km/h. - Inwestycja wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych, wyeliminuje bariery architektoniczne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a także ograniczy negatywny wpływ linii kolejowej na środowisko - tłumaczy wojewoda Zbigniew Hoffmann. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje w szczególności układ torowy wraz z odwodnieniem, obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty, przejścia podziemne i przepusty), przejazdy kolejowo-drogowe, perony wraz z infrastrukturą stacyjną oraz sieci i urządzenia kolejowe.

Realizacja robót będzie przebiegała przy zamknięciach jednotorowych, co pozwoli zapewnić ciągłość ruchu kolejowego. Inwestycja jest finansowana ze środków unijnego funduszu Connecting Europe Facility (CEF) w ramach programu „Łącząc Europę” (zapewnienie dofinansowania w kwocie: 2 156 092 842, 45 PLN) i stanowi część realizacji planu modernizacji sieci transeuropejskich korytarzy transportowych (TEN-T), który ma usprawnić połączenia kolejowe oraz poprawić warunki podróżowania.

W czerwcu i lipcu br. inwestor - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymał dla odcinka Poznań - Rokietnica pozwolenia na budowę dla branży sieci linii potrzeb nietrakcyjnych oraz sterowania ruchem kolejowym. Obecnie przed wojewodą rozpatrywany jest wniosek PKP PLK S.A. dotyczący kolejnego odcinka linii E-59 - z Rokietnicy do Wronek.

W sierpniu br. wojewoda wydał również decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo - autobusowym w Wolsztynie. Inwestorem jest Gmina Wolsztyn. - Nowy dworzec ma być wizytówką miasta oraz nowoczesnym i przyjaznym pasażerom węzłem przesiadkowym - zapowiada wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Wojewoda siedzi przy biurku, na którym leżą dokumenty.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 27.08.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 11.09.2018 - 07:40