Wronki: Pęknięcia na moście. Dziś zostanie zamknięty

Treść archiwalna

Wielkopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przeprowadził 28 sierpnia br. kontrolę 176-metrowego mostu we Wronkach. Most stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 182, którą nadzoruje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego spotkał się w tej sprawie z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem.

- Stwierdzone postępujące uszkodzenia w kontrolowanym obiekcie mogą zagrażać bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi. Wyniki kontroli są jednoznaczne i wymagają natychmiastowej reakcji. Nawet kilka godzin oczekiwania może doprowadzić do tragedii, dlatego oczekuję od WWINB-u podjęcia szybkich działań w tej sprawie - mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Podczas kontroli utrzymania obiektu stwierdzono rozszczelnienie i pęknięcie chodnika na dojściu do obiektu od strony m. Wronki, a także miejscowe rozszczelnienia pomiędzy jezdnią a krawężnikiem oraz krawężnikiem a chodnikiem. Zaobserwowano również pęknięcia w skarpie gruntowej od strony m. Wronki. Wizja w terenie wykazała pęknięcia w ciosie podłożyskowym na drugiej podporze od strony m. Wronki. Stwierdzono wyboczenie balustrady nad dylatacją pomiędzy przęsłem skrajnym i przedskrajnym. To jednak nie koniec zastrzeżeń ze strony WWINB-u. Podczas kontroli ustalono, że wzdłuż rzeki Warty, również w obrębie mostu, trwa budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej. Podczas kontroli zaobserwowano ruchy masowe gruntów w tym obszarze na długości około 100 m w górę rzeki Warty.

Most znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 w miejscowości Wronki. Ma konstrukcję żelbetową, 6-przęsłową, a jego długość to 176,47 m. Obiektem zarządza Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, nad którym nadzór ma Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Jeszcze dziś WWINB wyda decyzję o zamknięciu mostu do czasu usunięcia nieprawidłowości.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 29.08.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 12.09.2018 - 06:50