Archiwum wydarzeń - August 2018

Konie przechodzą w zaprzęgu, na drugim planie wicewojewoda wielkopolski.

Tradycja błogosławieństwa zwierząt w Mikstacie liczy ponad 300 lat. Z tej okazji, jak co roku, mieszkańcy miejscowości zgromadzili się podczas uroczystości odpustowych przy Sanktuarium Św. Rocha w towarzystwie pupili różnych gatunków. W wydarzeniu udział wzięła również wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Pododdziały maszerują ulicą Poznania.

Poznań upamiętnił 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej. W całodniowych obchodach, które rozpoczęły się od apelu pamięci na placu Adama Mickiewicza udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Na leszczyńskim rynku, w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Zdzikota, wicewojewody Marleny Maląg oraz zaproszonych gości, ponad 80 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło uroczystą przysięgę wojskową na wierność ojczyźnie. Była to pierwsza przysięga 12. Wielkopolskiej Brygady OT.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg złożyła wizytę w gminach Perzów i Pleszew. Samorządy podpisały umowy na dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji drogowych.

Moment podpisania umowy.

W siedzibie starostwa powiatowego w Kole, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wraz ze starostą kolskim Wieńczysławem Oblizajkiem podpisali umowę na dofinansowanie zakupu windy do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia w Kole. W uroczystości udział wzięli również posłowie na Sejm - Witold Czarnecki, Ryszard Bartosik i Leszek Galemba.

Dzięki rządowemu wsparciu drogi powiatowe oraz gminne wschodniej Wielkopolski doczekają się modernizacji. Uroczystość podpisania umów o udzielenie dotacji z budżetu państwa z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg oraz siedmiu samorządów odbyła się w auli Liceum Ogólnokształcącego w Turku.

Wicewojewoda podczas wideokonferencji z samorządami w sprawie suszy.

Podczas poświęconej suszy wideokonferencji z udziałem przedstawicieli samorządów wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg zwróciła się z apelem o intensyfikację prac komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele instytucji zajmujących się rolnictwem.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła dziś udział w uroczystości rozpoczęcia wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Koło GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny. Realizacja zadania ma pozwolić miastu Koło planować kolejne inwestycje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Samorządowcy z dziewięciu gmin północno-zachodniej Wielkopolski podpisali dziś umowy z wojewodą wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem na realizację inwestycji drogowych w ramach programu na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim w Trzciance.

Wicewojewoda podczas konferencji udziela informacji dziennikarzom.

Z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg, kierownictwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa odbyła się dziś konferencja prasowa dotycząca pomocy poszkodowanym rolnikom w wyniku suszy oraz działań podjętych przez wojewodę.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oddała dziś hołd powstańcom, którzy przez 63 dni walczyli o wolność i godność, składając kwiaty przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Pages