Samorządy południowej Wielkopolski z rządową dotacją na remonty dróg

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podpisała z władzami Opatówka, Szczytnik i Kalisza umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych. Realizacja zadań jest możliwa dzięki rządowemu Programowi na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Gmina Opatówek podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 675514P Szulec - Józefów". Prace przy budowie tzw. "małej obwodnicy Opatówka" obejmować będą poszerzenie jezdni i nawierzchni asfaltowej oraz utworzenie oznakowania poziomego i pionowego. Rządowa dotacja wynosi 509 925,00 złotych przy wkładzie własnym gminy w wysokości 312 214,32 złotych. - To olbrzymia wartość, że pieniądze na realizację inwestycji drogowych trafiają do samorządów z różnych części województwa, dzięki czemu rozwój naszego regionu jest zrównoważony - mówiła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wicewojewoda podpisuje w towarzystwie samorządowców umowę drogową. Wspólne zdjęcie uczestników podpisania umowy.

Druga z umów, podpisana w siedzibie Urzędu Gminy w Szczytnikach dotyczy przebudowy ciągu dróg gminnych na odcinku Szczytniki - Popów wraz z przebudową miejsc postojowych. Wsparcie, jakie samorząd otrzyma na prace drogowe wynosi aż 1 360 000,00 złotych. Wkład własny z gminy to 374 102,14 złotych. W uroczystości podpisania umów w Opatówku i Szczytnikach udział wziął, obok wicewojewody Marleny Maląg oraz władz samorządowych, poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak.

Wicewojewoda podpisuje w towarzystwie samorządowców umowę drogową.Wicewojewoda gratuluje podpisania umowy. Uczestnicy uroczstości siedzą w sali. Wspólne zdjęcie uczestników podpisania umowy.

W siedzibie Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu została zawarta umowa na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu". Podczas uroczystości obecni byli prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński jako sygnatariusz umowy oraz poseł na Sejm RP Jan Mosiński. Łączna wartość inwestycji to 4 201 358,23 złotych z czego dotacja rządowa na ten cel wynosi 2 417 723,00 złotych. Inwestycja stanowi kontynuację przebudowy drogi biegnącej w miejscowości Szałe (gm. Opatówek), która również została dofinansowana w 2017 roku przez wojewodę wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Wicewojewoda podpisuje w towarzystwie samorządowców umowę drogową.Wicewojewoda gratuluje podpisania umowy. Wspólne zdjęcie uczestników podpisania umowy.

Dla Opatówka, Szczytnik i Kalisza nie są to pierwsze środki, które otrzymają w ramach rządowej pomocy. Wcześniej samorządy mogły liczyć na wsparcie innych zadań drogowych z budżetu państwa dzięki Programowi Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Obecnie korzystają z pomocy przewidzianej w nowym programie rządu Mateusza Morawieckiego.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 23.08.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.09.2018 - 10:10