Archiwum wydarzeń - March 2018

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann odwiedził dziś powiat wągrowiecki, gdzie spotkał się ze starostą oraz samorządowcami w siedzibie Starostwa Powiatowego. Spotkał się także z przedstawicielami lokalnego biznesu.

Dziś w Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach pod hasłem „Rodzina Razem” odbyły się gminne obchody „Narodowego Dnia Życia”. Organizowane dla dzieci pokazy, animacje i warsztaty były też dobrą okazją do podsumowania rządowego programu „Rodzina 500 plus”, które zaprezentowali wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz wójt gminy Czerwonak Jacek Sommerfeld.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych, odbyło się uroczyste spotkanie szefa wielkopolskich policjantów insp. Piotra Mąki z przedstawicielami parlamentu, samorządu, duchowieństwa oraz służb mundurowych. Wśród zaproszonych gości obecna była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu z chargé d’affaires Szwajcarii Chasperem Sarott, dla którego była to pierwsza wizyta w regionie. Rozmawiano w dużej mierze o możliwościach polsko-szwajcarskiej współpracy gospodarczej na terenie województwa.

Ponad 200 pielęgniarek i położnych wzięło udział w okręgowym zjeździe samorządu zawodowego w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Głównym tematem rozmów było rosnące zapotrzebowanie na pracę pielęgniarek w jednostkach służby zdrowia.

Piła uczciła Danutę Siedzikównę „Inkę”, sanitariuszkę i łączniczkę w szwadronie 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, skazaną na śmierć przez komunistyczne władze i rozstrzelaną w 1946 roku. Odsłonięcie pomnika „Inki” było kulminacyjnym punktem VI Pilskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Minister Elżbieta Rafalska z wojewodą i wicewojewodą.

Dziś w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu odbyło się robocze spotkanie dotyczące sytuacji pracodawców zatrudniających pracowników cudzoziemskich. W spotkaniu uczestniczyli minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, starosta powiatu poznańskiego Jan Grabkowski, członek zarządu powiatu poznańskiego Zygmunt Jeżewski oraz przedstawiciele dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wojewoda z pozostałymi gośćmi na tle plansz wystawy.

Poczta Polska we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej dokonała otwarcia wystawy „Żegota”. Wydarzenie ma związek z przypadającym 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W oficjalnym otwarciu wystawy w gmachu Poczty Polskiej przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się dziś konferencja podsumowująca dwa lata funkcjonowania rządowego programu wspierającego rodziny. W spotkaniu z minister Elżbietą Rafalską oraz przedstawicielami rządu uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

W siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Poznaniu, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Tablicy Pamięci upamiętniającej 51 lekarzy weterynarii z Wielkopolski zamordowanych i poległych w latach II wojny światowej.

Wojewoda w trakcie konferencji prasowej.

Dziś wojewoda Zbigniew Hoffmann poinformował o kolejnych środkach finansowych na infrastrukturę drogową w Wielkopolsce. Ponad 40 mln zł trafi do gmin i powiatów, które mogą starać się o dofinansowanie sięgające nawet 80 procent.

Przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, samorządowców oraz strony rządowej wzięli udział w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził przewodniczący WRDS III kadencji, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Podczas posiedzenia rada wydała opinię w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok.

Pages