Posiedzenie plenarne WRDS

Treść archiwalna

Przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, samorządowców oraz strony rządowej wzięli udział w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził przewodniczący WRDS III kadencji, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Podczas posiedzenia rada wydała opinię w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok.

Plan jest dokumentem przygotowywanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Określa priorytetowe grupy bezrobotnych i osób wymagających wsparcia. Radzie zostały również przedstawione informacje na temat drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław oraz budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego „Ościsłowo”.

Na zakończenie posiedzenia Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego ustaliła harmonogram prac w 2018 roku i omówiła sprawy bieżące.

Foto: UMWW

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 21.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 18.04.2018 - 11:55