Spotkanie z minister Elżbietą Rafalską na temat zatrudniania cudzoziemców

Treść archiwalna

Dziś w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu odbyło się robocze spotkanie dotyczące sytuacji pracodawców zatrudniających pracowników cudzoziemskich. W spotkaniu uczestniczyli minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, starosta powiatu poznańskiego Jan Grabkowski, członek zarządu powiatu poznańskiego Zygmunt Jeżewski oraz przedstawiciele dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Uczestnicy spotkania przedstawili działania jakie zostały podjęte w celu przyspieszenia rozpatrywania spraw związanych z zatrudnieniem cudzoziemców. Przekazali także szefowej resortu propozycje dotyczące rozwiązań, które usprawniłyby ten proces. Podczas dyskusji przedstawione zostały statystyki dotyczące obszaru spraw zatrudniania cudzoziemców, a także kwestie źródeł finansowania kosztów ich obsługi.

Minister Rafalska i wojewoda wchodzą do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy.Uczestnicy spotkania siedzą przy wspólnym stole.Minister Rafalska z wojewodą i wicewojewodą. Uczestnicy spotkania przysłuchują się dyskusji.

Foto: Joanna Szczechowska

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 23.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 24.04.2018 - 11:40