Otwarcie wystawy „Żegota”

Treść archiwalna

Poczta Polska we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej dokonała otwarcia wystawy „Żegota”. Wydarzenie ma związek z przypadającym 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W oficjalnym otwarciu wystawy w gmachu Poczty Polskiej przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wystawa składa się z 18 plansz prezentujących dokonania Rady Pomocy Żydom oraz sylwetki jej członków. O działalności organizacji podczas uroczystości otwarcia opowiadał zgromadzonym gościom dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek. - Polska była fenomenem w skali całego świata. Byliśmy jedynym krajem, które miało zorganizowane struktury państwa podziemnego i nie kolaborowało z Niemcami. Te struktury państwa podziemnego stworzyły Żegotę - mówił dyrektor poznańskiego oddziału IPN.

Wojewoda Zbigniew Hoffmann zwracał uwagę, że istotne jest eksponowanie chwalebnych kart polskiej historii. - W całej okupowanej Europie tylko w Polsce powstała organizacja państwowa, która w sposób instytucjonalny pomagała Żydom i robiła to w różnych obszarach starając się ochronić naród żydowski przed eksterminacją - podkreślał wojewoda.

Rada Pomocy Żydom, działająca pod konspiracyjną nazwą „Żegota”, została powołana przez polski rząd na uchodźstwie w 1942 roku. Według ustaleń historyków organizacja udzieliła pomocy około 12 tysiącom polskich Żydów.

Plansze składające się na wystawę.Wojewoda w towarzystwie dwóch osób podczas otwarcia wystawy.Zgromadzeni goście w holu urzędu pocztowego.Wojewoda z pozostałymi gośćmi na tle plansz wystawy.Głos zabiera dyrektor Poczty Polskiej w Poznaniu. Przemówienie dyrektora poznańskiego oddziału IPN.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 23.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 24.04.2018 - 11:40