Archiwum wydarzeń - March 2018

Od sześciu lat, pierwszego dnia wiosny, świętujemy Dzień Wrażliwości - Dzień Motyla, organizowany przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu. Dziś hol urzędu zapełnił się wolontariuszami Hospicjum Palium, którzy malowali kolorowe motyle. W wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Narada wojewodów z premierem i ministrami.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyła się dziś narada koordynacyjna wojewodów. W spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim oraz ministrami uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Pod przewodnictwem wicewojewody Marleny Maląg odbyło się dziś pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Wicewojewoda podziękowała za przyjęcie zaproszenia do współpracy w radzie oraz wręczyła akty powołania. Radę tworzą: Waldemar Handke, Szymon Łukasiewcz, Maciej Musiał, Barbara Napieralska, Janusz Pałubicki, Andrzej Radke oraz Zenon Wechmann.

Uczniowie z przewodnikiem w miejscu tortur działaczy opozycji antykomunistycznej.

Zakład Karny w Rawiczu był miejscem, w którym odbyła się piąta „Lekcja Historii z Wojewodą Wielkopolskim”. Uczniowie szkół średnich zapoznali się z tragicznymi losami żołnierzy podziemia antykomunistycznego przetrzymywanych w okresie powojennym w rawickim więzieniu.

Wojewoda rozmawia z pełnomocnikiem premiera ds. programu „Czyste Powietrze”.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z Piotrem Woźnym, pełnomocnikiem prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”. Rozmawiali między innymi o poziomie zanieczyszczeń powietrza w wielkopolskich miastach. Z kolei WFOŚiGW przygotowuje projekty, w ramach których można starać się o dofinansowanie na termomodernizację.

Zakończył się XVIII Międzygminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Młodzi mieszkańcy prezentowali swoje umiejętności w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku. Gościem wydarzenia była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

W Ostrowie już po raz szósty odbył się Festiwal Smaków. Jest to największe regionalne wydarzenie promujące lokalnych producentów żywności. Wśród zaproszonych gości obecna była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Celem organizowanego festiwalu jest promocja przedsiębiorczości regionu, szkolnictwa zawodowego oraz produktu lokalnego.

Uroczyste podpisanie umów w ramach programu Senior+.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z udziałem minister Elżbiety Rafalskiej, podpisane zostały umowy z samorządami, które otrzymały dofinansowanie w ramach rządowego programu „Senior+”. W wydarzeniu, obok wicepremier Beaty Szydło, wiceminister Elżbiety Bojanowskiej, uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wicewojewoda oraz przedstawiciel samorządu podpisuje umowę.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz samorządowcy z ponad dwudziestu wielkopolskich gmin podpisali dziś umowy na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wojewoda uczestniczy w konwencie.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann uczestniczył dziś w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. Podczas spotkania omówione zostały między innymi kwestie występowania i likwidacji ognisk afrykańskiego pomoru świń.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w spotkaniu przedstawicieli wielkopolskich gmin z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy przybliżyli reprezentantom samorządów programy rządowe z zakresu polityki społecznej.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył dziś akty powołania członkom Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej. Rada będzie pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z integracją środowisk kombatanckich.

Pages