Okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych

Treść archiwalna

Ponad 200 pielęgniarek i położnych wzięło udział w okręgowym zjeździe samorządu zawodowego w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Głównym tematem rozmów było rosnące zapotrzebowanie na pracę pielęgniarek w jednostkach służby zdrowia.

Podczas spotkania rozmawiano o problemach kadrowych pielęgniarek i położnych w polskim systemie ochrony zdrowia. Podkreślano, że dobrze działający system pielęgniarstwa i położnictwa jest warunkiem sprawnego funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia.

Środowisko pielęgniarek i położnych duże nadzieje pokłada w realizacji opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia Strategii rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, której celem jest zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych w polskim systemie opieki zdrowotnej i powstrzymanie emigracji zarobkowej oraz zmotywowanie absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie.

Organizatorem zjazdu była Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, która realizuje zadania związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej, integruje środowisko zawodowe oraz zajmuje się promocją zdrowia i edukacji zawodowej.

Foto: Maciej Krajewski

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 26.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 24.04.2018 - 11:40