Konferencja „Dwa lata z Rodziną 500+”

Treść archiwalna

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się dziś konferencja podsumowująca dwa lata funkcjonowania rządowego programu wspierającego rodziny. W spotkaniu z minister Elżbietą Rafalską oraz przedstawicielami rządu uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Minister Rafalska podsumowując funkcjonowanie programu poinformowała, że z programu korzysta 2 mln 400 tys. rodzin, ponad 3 mln 600 tys. dzieci. - Największy udział wśród rodzin objętych wsparciem mają rodziny z dwójką dzieci. Ich odsetek wynosi 62 procent w ogólnej strukturze rodzin korzystających. W praktyce jest to 1,5 mln rodzin - mówiła. Jak poinformowała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, z programu korzysta ponad 536 tys. rodzin z jednym dzieckiem, spełniających kryterium dochodowe. Jest to 23 procent rodzin pobierających świadczenie.

Konferencja podzielona została na trzy panele. Pierwszy dotyczył wpływu rządowego programu „Rodzina 500 plus” na sytuację materialną rodzin.

Drugi panel konferencji został poświęcony wpływowi programu „Rodzina 500 plus” na sytuację demograficzną. O sytuacji demograficznej wypowiedział się między innymi burmistrz Środy Wielkopolskiej Wojciech Ziętkowski. Zdaniem samorządowca, wprowadzenie programu „Rodzina 500 plus” dało rodzinom poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, a tym samym możliwość podjęcia decyzji o powiększeniu rodziny.

Trzeci panel dotyczył wpływu programu „Rodzina 500 plus” na jakość życia rodzin. O podniesieniu jakości życia rodzin dzięki programowi „Rodzina 500 plus” w swoim wystąpieniu mówiła również wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. - Program „Rodzina 500 plus” przyniósł rodzinom większe bezpieczeństwo ekonomiczne. Wicewojewoda Marlena Maląg omówiła także działania na rzecz rodzin w Wielkopolsce. Zaprezentowała też liczne inicjatywy, podejmowane zarówno przez wojewódzką administrację rządową, jak i jednostki samorządu terytorialnego.

Foto: MRPiPS

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 22.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 23.04.2018 - 12:50