Rząd przekazał dodatkowe 40 mln zł na wielkopolskie drogi

Treść archiwalna

Dziś wojewoda Zbigniew Hoffmann poinformował o kolejnych środkach finansowych na infrastrukturę drogową w Wielkopolsce. Ponad 40 mln zł trafi do gmin i powiatów, które mogą starać się o dofinansowanie sięgające nawet 80 procent.

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o przekazaniu największej, w stosunku do lat poprzednich, kwoty z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. - Celem rządowego programu jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i lokalnych społeczności do ośrodków życia gospodarczego oraz terenów inwestycyjnych. Program zakłada również powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez drogi gminne i powiatowe z drogami wyższego rzędu oraz poprawę bezpieczeństwa - tłumaczy wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Łącznie na infrastrukturę drogową rząd w tym roku przeznaczy 1,3 mld zł, czyli o 500 mln więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie. Dzięki tym decyzjom województwa dostaną realne wsparcie na inwestycje w drogi lokalne. W Wielkopolsce będzie to 40 268 908 zł. Jest to druga co wielkości kwota przekazywana na województwa (8,05 udziału procentowego budżetu). - Program jest konsekwencją realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jeśli chcemy, żeby w Polsce dobrze się inwestowało, musimy tworzyć odpowiednie warunki. Są sytuacje, że tereny inwestycyjne powstają w miejscach, do których infrastruktura nie jest doprowadzona. A atrakcyjność gospodarcza polega właśnie na tym, że stwarza się warunki, które zachęcają firmy do postawienia czy rozbudowy zakładu w tym, a nie w innym miejscu - dodaje wojewoda.

Zgodnie z założeniami samorządy mogą wnioskować do wojewody o środki dla inwestycji posiadających pełną dokumentację techniczną i projektową, które są w trakcie realizacji lub są planowane do realizacji. Zadanie musi zostać zakończone do końca 2018 roku. Dotacja z budżetu państwa w kosztach realizacji zadania może wynieść od 60 do 80 procent kosztów w zależności od wskaźników dochodowych na jednego mieszkańca gminy lub powiatu.

Do końca marca wojewoda wielkopolski ogłosi nabór wniosków, który zostanie zakończony do 15 kwietnia.

Wojewoda w trakcie konferencji prasowej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 21.03.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 23.04.2018 - 12:48