Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2014 roku, cz. 4. [poz. 301-400]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2014 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
301. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach, 63-840 Krobia 2014-06-06 - 2014-06-20 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
302. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Blizanów 2014-06-09 - 2014-07-18 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
303. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabowidzącym Absolwentom Ośrodka dla Dzieci Niewidomych Być Potrzebnym, Pl. Przemysława 9, 62-005 Owińska   2014-06-13 - 2014-06-16 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
304. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Kaliszu 2014-06-09 - 2014-07-18 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
305. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Kościanie 2014-06-09 - 2014-06-18 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
306. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego i powszechny obowiązek obrony
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Przykona 2014-06-11 - 2014-06-12 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
307. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz CEIDG
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 2014-06-09 - 2014-06-13 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
308. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 Fundacja Aktywności Lokalnej ul. Lipowa 6a, Puszczykowo 2014-06-05 - 2014-06-11 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  upoważnienie anulowano
309. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi 2014-06-06 - 2014-06-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
310. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Gminy Kazimierz Biskupi 2014-06-06 - 2014-06-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
311. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Powidz 2014-06-06 - 2014-06-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
312. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Gminy Powidz 2014-06-06 - 2014-06-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
313. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy i Miasta Kleczew 2014-06-06 - 2014-06-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
314. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miejska w Kleczewie 2014-06-06 - 2014-06-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
315. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[wystąpienie pokontrolne]
Magdalena Szczepaniak, ul. Kasztelańska 4, Poznań 2014-06-09 - 2014-06-13 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
316.

realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

Powiatowy Ośrodek Wsparcia ul. Szkolna 28, Nosków 2014-06-10 - 2014-06-17 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia dot. kontroli z poz. 295
317. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Opatówku pl. Wolności 14, Opatówek 2014-06-17 - 2014-06-17 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
318. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Gminy Opatówek, pl. Wolności 14, Opatówek 2014-06-17 - 2014-06-17 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
319. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, Kalisz 2014-06-17 - 2014-06-18 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
320. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20, Kalisz 2014-06-16 - 2014-06-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
321. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Powiatu Kaliskiego, pl. św. Józefa 5, Kalisz 2014-06-17 - 2014-06-18 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
322. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miejska Kalisza, Villa Calisia, Al. Wolności 4, Kalisz 2014-06-16 - 2014-06-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
323. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Magdalena Bernas - Kujawińska, ul. Mazurska 2-4-6/19, Kalisz 2014-06-16 - 2014-06-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
324. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wągrowcu 2014-06-13 - 2014-08-29 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
325. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2 2014-06-11 - 2014-07-10 Wydział Finansów i Budżetu
326. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Ryczywół, ul. Mickiewicza 10 2014-06-11 - 2014-07-10 Wydział Finansów i Budżetu
327. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koninie, ul. Kościuszki 37B 2014-06-23 - 2014-07-18 Wydział Finansów i Budżetu
328. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wolsztynie, ul. Drzymały 16 2014-06-18 - 2014-07-17 Wydział Finansów i Budżetu
329. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Przygodzice, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 2014-06-23 - 2014-07-18 Wydział Finansów i Budżetu
330. realizacja zaleceń pokontrolnych
[wystąpienie pokontrolne]
FENIX Group Polska Sp. z o.o. Poznań 2014-06-11 - 2014-06-11 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa upoważnienie anulowano
331. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, ul. Dworcowa 4 2014-06-17 - 2014-06-04 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
332. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową Fundacja Bread of Life Murowana Goślina, ul. Długa Goślina 1 2014-06-20 - 2014-06-23 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
333. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego €žPomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, Łobżenica 2014-06-23 - 2014-07-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
334. kontrola systemów informatycznych i rejestrów publicznych Urząd Miejski w Kórniku 2014-06-24 - 2014-06-24 Biuro Obsługi i Informatyki
335. realizacja zaleceń pokontrolnych
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu, ul. Braci Niemojowskich 3-5 2014-06-23 - 2014-06-23 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
336. realizacja zaleceń pokontrolnych
[wystąpienie pokontrolne]
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Jan Haładyn, Lisków ul. Twórców Liskowa 21 2014-06-23 - 2014-06-23 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
337. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[wystąpienie pokontrolne]
Fundacja Akywności Lokalnej, ul. Lipowa 6A Puszczykowa 2014-06-25 - 2014-06-03 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
338. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego i powszechny obowiązek obrony
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Kaczorach, ul. Dworcowa 22 Kaczory 2014-06-27 - 2014-06-27 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
339. ewidencja ludności i dowodów osobistych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego i powszechny obowiązek obrony
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Czajków, Czajków 39 2014-06-27 - 2014-06-27 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
340. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Michał Dybek, ul. Sosnowa 7 Złotniki, Przychodnia lekarska "eumedica" ul. Obornicka 126 Suchy Las 2014-07-01 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
341. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Spółka Jawna "Esculap" Marek Zabłocki, Mirosław Chorzewski, Danuta Zabłocka, ul. Szeligowskiego 1, Konin; Lekarska poradnia specjalistyczna "Esculap", Oddział Chirurgii Jednego Dnia "Esculap" 2014-07-01 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
342. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[notaka służbowa]
Krystyna Goliwąs, ul. Szczuczyńska 1 Szamotuły, NZOZ " Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego" 2014-07-01 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
343. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Monika Błaszczyk, ul. Bankowa 12, Wiórek; JAZ-MED, ul. Szkolna 18 Robakowo 2014-07-01 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
344. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Przemysław Bułach ul. M. Reja 6 Stęszew; NZOZ RENOVATIO 2014-07-01 - 2014-07-01 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
345. zbadanie zarzutów zawartych w skardze Środowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie, ul. Twórców Liskowa 3 2014-06-25 - 2014-06-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
346. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Obornikach 2014-06-24 - 2014-06-30 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
347. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Ryczywół, ul. MIckiewicza 10 2014-06-24 - 2014-07-10 Wydział Finansów i Budżetu                   dot. upoważnienia       z poz. 326
348. realizacja zadań ustawowych
[wystąpienie pokontrolne]
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ul. Masztalarska 3 2014-06-23 - 2014-06-30 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
349. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku 2014-06-30 - 2014-07-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia      upoważnienie anulowano
350. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Grzegorz Woźniak, ul. Chudoby 16 Gniezno; NZOZ Specjalistyczne Centrum Zdrowia "Zosia" 2014-07-01 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
351. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Małgorzata Ławniczak, ul. Gierymskiego 72 Śrem; NZOZ Zespół Lekarzy Neurologów, Psychologów i logopedów "SYNAPSA" ul. Chełmońskiego 1 Śrem 2014-07-01 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
352. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Agnieszka Szwedzińska, ul. Łąkowa 2 Dopiewo; Gabinet Rehabilitacji Leczniczej "Med-fit" 2014-07-01 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
353. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
KK Anestezjologia Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 30 Miękowo, KK Anestezjologia ul. Słowackiego 12 Poznań 2014-07-01 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
354. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[sprawozdanie z kontroli]
Specjalistyka i Stomatologia Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 17 Środa Wielkopolska 2014-07-01 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
355. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy "MED-ALKO" Sp. z o.o., ul. Gajowa 7 Konin; Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne, Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Zdrowotne 2014-07-01 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
356. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Anna Paciorkowska. ul. Mickiewicza 21 Wronki; Przychodnia lekarska  2014-07-01 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
357. prowadzenie ośrodka szkolenia zgodnie z ustawą o transporcie drogowym
[wystąpienie pokontrolne]
Szkoła Jazdy "L" Lucyna Grabowska, Ośrodek Doskonalenia Kadr, Agencja Pośrednictwa Ubezpieczeniowego ul. Leśna 20 Chodzież 2014-06-26 - 2014-06-26 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
358. realizacja zaleceń pokontrolnych
[wystąpienie pokontrolne]
High Marcin Kukawka os. E. Raczyńskiego 5/2 Swarzędz 2014-06-25 - 2014-06-25 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
359. realizacja zaleceń pokontrolnych FENIX GROUP POLSKA Sp. z o.o. ul. Zielińska 1 Poznań 2014-06-25 - 2014-06-25 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
360. prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania, zgodność orzeczeń z zebranymi dokument i przepisami, organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacje kadry
[wystąpienie pokontrolne]
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie, Pl. Kościuszki 4b 2014-06-27 - 2014-09-12 Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
361. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne]
PRIMUSMEDICA SP z o.o. ul. Wieżowa 59, Gruszczyn; PRIMUSMEDICA ul. Krakowska 32/1 Poznań 2014-07-01 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
362. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
"Specjalistyka i Stomatologia" Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Wrzesińska 17 Środa Wielopolska  2014-07-01 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
363. wykorzystanie dotacji i rezerw celowych na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych Urząd Miasta i Gminy Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1 2014-06-30 - 2014-07-30 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
364. wykorzystanie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (dział 710, rozdział 71035 - cmentarze)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski 2014-07-07 - 2014-07-08 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
365. wykorzystanie dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (dział 710, rozdział 71035 - cmentarze)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta  i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 62-300 Września 2014-07-11 - 2014-07-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
366. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Dziecka "Droga" w Wolsztynie, ul. Marcinkowskiego 6, 64-200 Wolsztyn 2014-06-30 - 2014-07-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
367. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 2014-07-01 - 2014-07-28 Wydział Finansów i Budżetu
368. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Joanna Słabolepsza, Bartosz Słabolepszy s.c Piaski 7/7, 62-020 Swarzędz Gabinet Fizjoterapii KINESIS  2014-07-01 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
369. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Ujściu, Plac Wiosny Ludów 2 2014-07-01 - 2014-07-28 Wydział Finansów i Budżetu
370. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22 62-100 Wągrowiec 2014-07-01 - 2014-07-28 Wydział Finansów i Budżetu
371. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Rodzinny Dom Dziecka w Opatówku, ul. św. Jana 22D, 62-860 Opatówek 2014-07-01 - 2014-07-11 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
372. stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "TS" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11 64 - 800 Chodzież; TS - med ul. Kruczkowskiego 15 64-800 Chodzież 2014-07-08 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
373. Realizacja  zadań określonych w ustawie Prawo budowlane Starostwo Powiatowe w Złotowie 2014-07-07 - 2014-07-11 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
374. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Gostyniu, ul. Rynek 3, 63-800 Gostyń 2014-07-07 - 2014-08-09 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
375. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Rezydencja Seniora Puszczykowo, ul. 3 Maja 42 A, 62-040 Puszczykowo 2014-07-10 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
376. wykorzystanie dotacji celowej/celowych z budżetu państwa Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 10, 63-700 Krotoszyn 2014-07-07 - 2014-08-06 Wydział Finansów i Budżetu
377. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kaliszu, ul. Kościuszki 6 2014-07-14 - 2014-08-08 Wydział Finansów i Budżetu
378. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[wystąpienie pokontrolne]
ECCE HOMO - OTO CZŁOWIEK ul. O.M. Kolbe 1a/2, 64-920 Piła 2014-07-14 - 2014-07-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
379. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Amica Konsorcjum Medyczne Sp. z o.o. ul. Piastów 16 , 62-300 Września  2014-07-16 - 2014-08-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
380. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów 2014-07-22 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
381. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodziezy, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież 2014-07-15 - 2014-07-25 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
382. wykorzystanie dotacji w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Miedzichowo, ul. Poznańska 12 64-361 Miedzichowo 2014-07-10 - 2014-08-11 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
383. uprawnienia, obowiązki i wymogi wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
[wystąpienie pokontrolne]
Fundacja Stworzenia Pana Smolenia, Baranówko 21, 62-050 Mosina 2014-07-21 - 2014-08-01 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
384. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Kórniku, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 2014-07-10 - 2014-07-10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
385. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miejska w Kórniku, Pl. NIepodległości 1, 62-035 Kórnik 2014-07-10 - 2014-07-10 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
386. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół kontroli]
Zpchr VENA STYLE Sp. z o.o. , ul. Polna 7A, 62-330 Nekla  2014-07-11 - 2014-07-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
387. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół kontroli]
Zpchr MPT PIK Sp. j. ul. Wrocławska 42 B, 62-300 Września 2014-07-11 - 2014-07-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
388. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Zpchr CHEMOS Sp. zo.o. ul. Szkolna 1, 64-330 Opalenica 2014-07-14 - 2014-07-16 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
389. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo 2014-07-14 - 2014-08-08 Wydział Finansów i Budżetu
390. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Czerwonak, ul. Żródlana 39, 62-004 Czerwonak 2014-07-17 - 2014-08-11 Wydział Finansów i Budżetu
391. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej ALPINIA s.c. ul. Leszczyńskich 5D, 64-113 Osieczna 2014-07-18 - 2014-07-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
392. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej" ul. Dąbska 14, 62-650 Kłodawa 2014-07-18 - 2014-07-21 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
393. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie "Warto pomagać", Ratyń 34, 62-406 Lądek 2014-07-25 - 2014-07-28 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
394. Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[notaka służbowa]
ARTEFAR s. z o.o. ul. Literacka 43, 60-461 Poznań, Niepubliczny Zakład Specjalistycznej i postawowej Opieki Zdrowotnej ARTMED, ul. Rzeszowska 1A, 60-468 Poznań 2014-07-16 - 2014-07-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
395. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las 2014-07-16 - 2014-07-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
396. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las 2014-07-16 - 2014-07-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
397. wykorzystanie dotacji celowej/celowych z budżetu państwa Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz 2014-07-25 - 2014-08-25 Wydział Finansów i Budżetu
398. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki 2014-07-17 - 2014-07-17 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
399. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki 2014-07-17 - 2014-07-17 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
400. realizacja standardów usług świadczonych w placówce, określonych w ustawie o pomocy społecznej Dom Seniora Jesienny Azyl, ul. Libelta 6a, 62-200 Gniezno 2014-07-17 - 2014-07-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 13.06.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2020 - 08:07