Petycje 2017

W 2017 roku do wojewody wielkopolskiego zostało skierowanych osiem petycji.

Wszystkie zostały rozpatrzone i odpowiedzi zostały udzielone we wskazanym terminie [Art. 10. 1.], z czego:

  • sześć odpowiedzi wskazując odpowiednie podstawy prawne podtrzymały stan obecny,
  • jedna petycja, zgodnie z właściwościami została skierowana do Ministra Infrastruktury oraz do Ministra Inwestycji i Rozwoju [Art. 6. 1.],
  • jedna odpowiedź - wyjaśniająca sytuację, która zmieniła się w czasie od momenty sporządzenia petycji.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach [t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1123, z 2018 r. poz. 130]

Petycje złożone do Wojewody Wielkopolskiego w roku 2017

Lp. Data złożenia Wnoszący petycję Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin  / sposób załatwienia
1 29.03.2017 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NON"

O przestrzeganie Konstytucji, Praw Pacjenta i Praw Człowieka oraz zaprzestanie nakładania uciążliwych grzywien w celu przymuszania do szczepień zdrowych osób

 Treść petycji

zakończono 26.12.2017 r.
 

do 12 maja 2017 r.
 Odpowiedź na petycję PS-IV.142.1.2017.5

2 28.11.2017 r. Katarzyna R.*
Inicjatorka Społeczna
Hobbistka prawa, psychologii,
Hobbistka medycyny, architektury
Hobbistka problemów społecznych
Hobbistka ekologii
Petycja ws. ulepszenia jednostek ratunkowych
 Treść petycji
zakończono 5.12.2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 Odpowiedź na petycję
3 04.12.2017 r. Katarzyna R.*
Inicjatorka Społeczna
Hobbistka prawa, psychologii,
Hobbistka medycyny, architektury
Hobbistka problemów społecznych
Hobbistka ekologii
Petycja ws. operatorów 112
 Treść petycji
zakończono 05.12.2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 Odpowiedź na petycję
4 29.11.2017 r. Katarzyna R.*
Inicjatorka Społeczna
Hobbistka prawa, psychologii,
Hobbistka medycyny, architektury
Hobbistka problemów społecznych
Hobbistka ekologii
Petycja ws. Wojewodzkiego Planu Działania Systemu Ratownictwa Medycznego
 Treść petycji
zakończono 11.12.2017 r.  Odpowiedź na petycję
5 29.11.2017 r. Katarzyna R.*
Inicjatorka Społeczna
Hobbistka prawa, psychologii,
Hobbistka medycyny, architektury
Hobbistka problemów społecznych
Hobbistka ekologii
Petycja ws. wykazywania na „mapach samorządowych” zakresu informacji wymienionych w tej petycji
 Treść petycji
Zakończono 5.02.2018 r.

Przekazano wg właściwości do
Ministra Infrastruktury
 Pismo do Ministra Infrastruktury
oraz
Ministra Inwestycji i Rozwoju
 Pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju
 

6 23.11.2017 r. Jakub R. Petycja ws. nazwy ulicy Mariana Chwiałkowskiego
 Treść petycji
zakończono 01.12.2017 r.  Odpowiedź na petycję
7 04.12.2017 r. Piotr S. i Obywatele

Petycja ws. zmiany nazwy ulicy 23 Lutego na ul. Lecha Kaczyńskiego
 Treść petycji

zakończono 11.01.2018 r.  Odpowiedź na petycję
8 20.12.2017 r. Marcin B. Petycja ws. zmiany nazwy ulicy 21 Stycznia na ul. Stanisława Janickiego
 Treść petycji
zakończono 11.01.2018 r.  Odpowiedź na petycję
 

*Dane osobowe usunięte na wniosek osoby wnoszącej petycję, ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Art. 8.1.

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 03.04.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.04.2017 - 10:04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.06.2018 - 12:34