Joanna Kiąca-Fryczkowska

Pseudonim: „Joasia”

urodzona 4 lipca 1927 roku w Dęblinie

uhonorowana: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Oświęcimskim, Medalem „Pro Patria”

  • kapitan rezerwy Wojska Polskiego
  • harcerka Szarych Szeregów, żołnierz Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej – batalion łączności „SP-45”, uczestniczka Powstania Warszawskiego - 1. kompania łączności Warszawa Śródmieście, więźniarka obozów koncentracyjnych Ravensbrück, Salzgitter, Bergen-Belsen. Po uwolnieniu wcielona do II Korpusu Polskiego Generała Władysława Andersa we Włoszech, z Korpusem ewakuowana do Wielkiej Brytanii. W 1947 roku wróciła do kraju

- Przysięgę pamiętam jak dzisiaj, w mieszkaniu mojej koleżanki, stół nakryty białym obrusem, krucyfiks, dwie świeczki i powtarzałyśmy słowa przysięgi przy zaciemnionym oknie. Utkwiło mi to w pamięci… Matka nic nie wiedziała, bo taka był zasada konspiracji, natomiast na pewno się domyślała... Powstanie wybuchło 1 sierpnia, to był wtorek, a myśmy już w sobotę były zmobilizowane na placu Narutowicza, na strychu u sióstr zakonnych. Czekałyśmy na rozkazy…

(Joanna Kiąca-Fryczkowska Archiwum Historii Mówionej)

Biografia

Joanna Kiąca-Fryczkowska, ps. „Joasia”, harcerka Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego, więźniarka obozów koncentracyjnych, lekarz.

Joanna Kiąca-Fryczkowska urodziła się 4 lipca 1927 r. w Dęblinie. Ojciec, Franciszek Kiąca, służył w Wojsku Polskim; pracował w przemyśle lotniczym jako mechanik. W 1935 roku z rodzicami i bratem Jarosławem zamieszkała w Warszawie.

W latach okupacji uczyła się w Szkole Handlowej przy placu Trzech Krzyży, wstąpiła do konspiracyjnej organizacji harcerskiej Szare Szeregi, w 1942 roku do Armii Krajowej Okręgu Warszawskiego. W Powstaniu Warszawskim walczyła w batalionie łączności na Ochocie. 14 sierpnia, z ludnością cywilną trafiła do Pruszkowa, a następnie została wywieziona do niemieckich obozów koncentracyjnych: Ravensbrück, Salzgitter, Bergen-Belsen.

Po wyzwoleniu wcielona do II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa we Włoszech. W Porto San Giorgio uczęszczała do Gimnazjum Ogólnokształcącego dla ochotniczek Pomocniczej Służby Kobiet II Korpusu. W 1946 roku zdała tzw. małą maturę. Następnie została przeniesiona do Anglii, gdzie od kilku lat przebywał jej ojciec, który po wybuchu II wojny światowej dotarł tam przez Rumunię i Francję.

Joanna Kiąca-Fryczkowska wróciła do Polski w 1947 roku. W 1953 r. ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego. Jest lekarzem specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii. Przez wiele lat pracowała jako lekarz w Zabrzu i we Wschowie. W 1977 roku zamieszkała w Boszkowie, a od 1998 roku mieszka w Lesznie.

Jest prezesem Oddziału Leszno Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Życiorys udostępniony przez Pana Karola Olendra, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie

Wywiad

https://fakty.interia.pl/wielkopolskie/news-kobiety-ktore-przezyly-obozo...

Galeria