Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
50/24 05.04.2024 22.04.2024 Pobierz
49/24 04.04.2024 15.04.2024 Pobierz
48/24 02.04.2024 12.04.2024 Pobierz
47/24 02.04.2024 12.04.2024 Pobierz
46/24 29.03.2024 08.04.2024 Pobierz
45/24 29.03.2024 08.04.2024 Pobierz
44/24 28.03.2024 08.04.2024 Pobierz
43/24 26.03.2024 05.04.2024 Pobierz
42/24 26.03.2024 05.04.2024 Pobierz
41/24 26.03.2024 05.04.2024 Pobierz

Strony