Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
84/23 04.08.2023 16.08.2023 Pobierz
83/23 02.08.2023 16.08.2023 Pobierz
82/23 02.08.2023 16.08.2023 Pobierz
81/23 01.08.2023 11.08.2023 Pobierz
F/2/23 21.07.2023 09.11.2023
80/23 14.07.2023 24.07.2023 Pobierz
79/23 12.07.2023 26.07.2023 Pobierz
78/23 12.07.2023 26.07.2023 Pobierz
77/23 12.07.2023 24.07.2023 Pobierz
76/23 12.07.2023 24.07.2023 Pobierz

Strony