Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
34/24 08.03.2024 18.03.2024 Pobierz
33/24 07.03.2024 18.03.2024 Pobierz
32/24 07.03.2024 18.03.2024 Pobierz
31/24 06.03.2024 18.03.2024 Pobierz
30/24 04.03.2024 11.03.2024 Pobierz
29/24 28.02.2024 11.03.2024 Pobierz
28/24 28.02.2024 11.03.2024 Pobierz
27/24 28.02.2024 11.03.2024 Pobierz
26/24 27.02.2024 08.03.2024 Pobierz
25/24 27.02.2024 08.03.2024 Pobierz

Strony