Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
78/23 12.07.2023 26.07.2023 Pobierz
77/23 12.07.2023 24.07.2023 Pobierz
76/23 12.07.2023 24.07.2023 Pobierz
75/23 12.07.2023 24.07.2023 Pobierz
74/23 07.07.2023 20.07.2023 Pobierz
73/23 06.07.2023 27.07.2023 Pobierz
72/23 05.07.2023 17.07.2023 Pobierz
71/23 04.07.2023 14.07.2023 Pobierz
70/23 04.07.2023 14.07.2023 Pobierz
69/23 22.06.2023 07.07.2023 Pobierz

Strony