Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
27/21 30.04.2021 PDF icon Inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 27/21 (61,82 KB) 10.05.2021 Pobierz
21/21 23.04.2021 PDF icon Specjalista ds. rachuby płac w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 21/21 (69,9 KB) 04.05.2021 Pobierz
26/21 21.04.2021 PDF icon Starszy inspektor - Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 26/21 (62,65 KB) 04.05.2021 Pobierz
25/21 09.04.2021 PDF icon Specjalista do spraw: organizacyjnych w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 25/21 (70,35 KB) 16.04.2021 Pobierz
20/21 07.04.2021 PDF icon Starszy inspektor do spraw: sprawozdawczości, należności budżetowych oraz rozliczeń bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 20/21 (63,18 KB) 19.04.2021 Pobierz
24/21 06.04.2021 PDF icon Inspektor wojewódzki do spraw: planowania i realizacji budżetu oraz analiz finansowych w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 24/21 (62,13 KB) 16.04.2021 Pobierz
23/21 06.04.2021 PDF icon Starszy specjalista do spraw: inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 23/21 (62,72 KB) 16.04.2021 Pobierz
22/21 31.03.2021 PDF icon Inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 5/21 (61,25 KB) 12.04.2021 Pobierz
19/21 23.03.2021 PDF icon strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu – Posterunek Państwowej Straży Łowieckiej w Lesznie nr ref. 19/21 (165,66 KB) 02.04.2021 Pobierz
18/21 23.03.2021 PDF icon starszy specjalista do spraw: inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 18/21 (70,58 KB) 02.04.2021 Pobierz

Strony