Zamówienia udzielone w procedurze "Covid 19"

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu informuję, że w procedurze wewnętrznej zaciągania zobowiązań finansowych w trybie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (poz. 374), udzielono zamówień: