Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Usługa demontażu, wywiezienia oraz utylizacji zbiorników na paliwo do kotłowni olejowej
wszczęty Wymiana uszkodzonych 8 szt. szyb fasadowych znajdujących się na I, II, III piętrze łącznika budynków B - C (4 szt.), holach przywindowych od IX do VI piętra w budynku "A" (4 szt.) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz...
wszczęty Doposażenie pomieszczenia serwerowni NPC-1 w bud. C w redundantne zasilanie i dostosowanie instalacji elektrycznej dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Świadczenie usługi polegającej na prawidłowym pobieraniu materiałów do badań laboratoryjnych (tj. wymazów) od osób objętych obowiązkową kwarantanną, przewozu pobranych materiałów do wskazanego przez koordynatora laboratorium oraz prawidłowego...
wszczęty Świadczenie usługi polegającej na wystawianiu kart zgonu oraz ustalaniu jego przyczyn przez lekarzy i lekarzy dentystów zgonów u osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem
wszczęty Dostarczenie, podłączenie do istniejącej centralki i uruchomienie czujek przeciwpożarowych z sygnalizatorami, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi i 3 kartami pętli dozorowych w budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zakończony Dostęp do szerokopasmowego Internetu
zakończony Świadczenie usługi polegającej na wystawianiu kart zgon oraz ustalaniu jego przyczyn przez lekarzy i lekarzy dentystów zgonów u osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem
zakończony Świadczenie usługi dostępu do sieci internet w technologii światłowodowej na potrzeby systemu łączności Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu

Strony