Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Nagłośnienie sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w lokalizacji pl. Wolności 17 w Poznaniu
wszczęty Budowa sieci strukturalnej na potrzeby uruchomienia sieci WiFi oraz budowa punktów PEL na potrzeby systemu wydruku kroczącego w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Wymiana wentylatora FK/60 zamontowanego na strychu budynku „B” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie dostosowania budynków A i B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do wymagań techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej
wszczęty Zakup 7 tablic ogłoszeń o rozmiarze 31,2” wykonanych w technologii e-papieru wraz z wyposażeniem oraz oprogramowaniem umożliwiającym zarządzanie wyświetlaną treścią
wszczęty Transport i montaż zestawu dwóch kontenerów dedykowanych do prowadzenia szczepień na terenie województwa wielkopolskiego
wszczęty Dostawa i montaż systemu masztowego umiejscowionego na dachu budynku w lokalizacji 61-767 Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze 17, wraz z instalacjami technicznymi niezbędnymi dla systemu łączności radiowej zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów językowych dot. korespondencji oficjalnej i nieoficjalnej w języku angielskim, sztuki tłumaczenia na język angielski termin składaia ofert 24.06.21
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu 3 szkoleń specjalistycznych dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Zorganizowanie szkolenia nt. Kurs szybkiego pisania bezwzrokowego, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta...

Strony