Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Biała, gm. Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie
wszczęty Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Witaszyce, gm. Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie
wszczęty Zakup wieczystych licencji na oprogramowanie LOG Plus służące do zarządzania infrastrukturą informatyczną wraz z rocznym wsparciem dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wszczęty Zakup i uruchomienie stacjonarnej pętli indukcyjnej
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. Poprawność językowa pism urzędowych dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Świadczenie usługi światłowodowego dostępu do Internetu w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, ul. Pokrzywno 8, 61-315 Poznań
wszczęty Wykonanie naprawy urządzenia UPS AROS FLEXUS FT-H20/A0
wszczęty Świadczenie usługi SIP Trunk na łączu podstawowym i zapasowym do obsługi centrali telefonicznej VoIP zlokalizowanej w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
wszczęty Zakup usługi najmu trzech pomieszczeń biurowych, zwanych dalej przedmiotem najmu, zlokalizowanych w budynku położonym w Poznaniu, wyposażonym w infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnością

Strony