Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Zakup Elektronicznego Depozytora Kluczy na 200 kluczy wraz terminalem (czytnikiem kart) kompatybilnym z systemem UNIS użytkowanym w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i montażem w lokalizacji urzędu przy pl. Wolności 17 w Poznaniu
wszczęty Zapewnienie rocznego wsparcia serwisowego systemu wideokonferencyjnego TrueConf wykorzystywanego w WCZK, obejmującego aktualizacje systemu do najnowszych wersji i funkcjonalności ukazujących się w terminie 10 dni od dnia wystąpienia aktualizacji oraz ...
wszczęty Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart imiennych dla pracowników, ich osób towarzyszących i dzieci
wszczęty Świadczenie usługi polegającej na prawidłowym pobieraniu materiałów do badań laboratoryjnych (tj. wymazów) od osób objętych obowiązkową kwarantanną, przewozu pobranych materiałów do wskazanego przez koordynatora laboratorium oraz prawidłowego...
wszczęty Wymiana uszkodzonych 8 szt. szyb fasadowych znajdujących się na I, II, III piętrze łącznika budynków B - C (4 szt.), holach przywindowych od IX do VI piętra w budynku "A" (4 szt.) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz...
wszczęty Świadczenie usługi polegającej na prawidłowym pobieraniu materiałów do badań laboratoryjnych (tj. wymazów) od osób objętych obowiązkową kwarantanną, przewozu pobranych materiałów do wskazanego przez koordynatora laboratorium oraz prawidłowego...
wszczęty Świadczenie usługi polegającej na wystawianiu kart zgonu oraz ustalaniu jego przyczyn przez lekarzy i lekarzy dentystów zgonów u osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem
wszczęty Dostarczenie, podłączenie do istniejącej centralki i uruchomienie czujek przeciwpożarowych z sygnalizatorami, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi i 3 kartami pętli dozorowych w budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Zakup bezprzewodowego zestawu mikrofonów Shure MXCW, zestawów mikrofonowych Sennheiser XS Wireless 2 wraz z kablami mikrofonowymi oraz statywów mikrofonowych, jako doposażenie sal konferencyjnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Usługa demontażu, wywiezienia oraz utylizacji zbiorników na paliwo do kotłowni olejowej

Strony