Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
94/23 18.09.2023 28.09.2023 Pobierz
93/23 06.09.2023 26.09.2023 Pobierz
92/23 06.09.2023 18.09.2023 Pobierz
91/23 06.09.2023 18.09.2023 Pobierz
90/23 06.09.2023 18.09.2023 Pobierz
89/23 06.09.2023 18.09.2023 Pobierz
88/23 21.08.2023 01.09.2023 Pobierz
87/23 11.08.2023 21.08.2023 Pobierz
86/23 10.08.2023 24.08.2023 Pobierz
85/23 09.08.2023 17.08.2023 Pobierz

Strony