Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
47/21 25.06.2021 PDF icon starszy inspektor ds. sprawozdawczości, należności budżetowych oraz rozliczeń bankowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 47/21 (70,26 KB) 05.07.2021
46/21 25.06.2021 PDF icon starszy inspektor ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 46/21 (67,66 KB) 05.07.2021 Pobierz
45/21 25.06.2021 PDF icon starszy specjalista ds. administracji architektoniczno-budowlanej II instancji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 45/21 (77,23 KB) 05.07.2021
43/21 24.06.2021 PDF icon inspektor ds. obsługi klienta w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 43/21 (76,91 KB) 08.07.2021
42/21 24.06.2021 PDF icon referent ds. obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 42/21 (68,18 KB) 05.07.2021
41/21 23.06.2021 PDF icon operatora numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu w Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 41/21 (155,39 KB) 07.07.2021
40/21 23.06.2021 PDF icon inspektor wojewódzki - kierujący stanowiskiem ds. finansowych w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 40/21 (71,04 KB) 05.07.2021 Pobierz
39/21 17.06.2021 PDF icon Dyrektor Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 39/21 (72,12 KB) 02.07.2021 Pobierz
38/21 08.06.2021 PDF icon starszy specjalista ds. funkcjonowania i dokumentowania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 38/21 (1,45 MB) 22.06.2021 Pobierz
37/21 - nabór anulowano 07.06.2021 PDF icon starszy specjalista ds. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Zatrudnienia II) WUW w Poznaniu nr ref. 37/21 (69,04 KB) 17.06.2021

Strony