Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
33/23 31.03.2023 11.04.2023 Pobierz
32/23 31.03.2023 11.04.2023 Pobierz
31/23 30.03.2023 11.04.2023 Pobierz
30/23 30.03.2023 11.04.2023 Pobierz
29/23 28.03.2023 03.04.2023 Pobierz
28/23 22.03.2023 03.04.2023 Pobierz
27/23 22.03.2023 03.04.2023 Pobierz
26/23 22.03.2023 03.04.2023 Pobierz
25/23 22.03.2023 03.04.2023 Pobierz
24/23 20.03.2023 30.03.2023 Pobierz

Strony