Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
65/23 14.06.2023 26.06.2023 Pobierz
64/23 14.06.2023 26.06.2023 Pobierz
63/23 14.06.2023 26.06.2023 Pobierz
62/23 05.06.2023 15.06.2023 Pobierz
61/23 05.06.2023 15.06.2023 Pobierz
60/23 30.05.2023 09.06.2023 Pobierz
59/23 30.05.2023 09.06.2023 Pobierz
58/23 30.05.2023 09.06.2023 Pobierz
57/23 30.05.2023 09.06.2023 Pobierz
56/23 23.05.2023 01.06.2023 Pobierz

Strony