Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
100/23 11.10.2023 23.10.2023 Pobierz
99/23 11.10.2023 23.10.2023 Pobierz
107/23 09.10.2023 19.10.2023 Pobierz
106/23 05.10.2023 16.10.2023 Pobierz
105/23 05.10.2023 16.10.2023 Pobierz
104/23 05.10.2023 16.10.2023 Pobierz
103/23 05.10.2023 19.10.2023 Pobierz
102/23 03.10.2023 13.10.2023 Pobierz
101/23 03.10.2023 13.10.2023 Pobierz
98/23 27.09.2023 09.10.2023 Pobierz

Strony