Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
56/21 08.07.2021 PDF icon Dyrektor Delegatury, do spraw: kierowania pracą Delegatury w Pile Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura WUW w Pile nr ref. 56/21 (71,07 KB) 23.07.2021
55/21 07.07.2021 PDF icon starszy specjalista ds. ustalania uprawnień do świadczeń w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego WUW w Poznaniu nr ref. 55/21 (71,73 KB) 21.07.2021
54/21 07.07.2021 PDF icon inspektor ds. archiwizacji w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu - Delegatura w Pile nr ref. 54/21 (68,96 KB) 19.07.2021 Pobierz
53/21 01.07.2021 PDF icon inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 53/21 (68,94 KB) 12.07.2021 Pobierz
52/21 01.07.2021 PDF icon specjalista ds. obiegu dokumentów i obsługi systemów centralnych w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 52/21 (69,81 KB) 12.07.2021
51/21 01.07.2021 PDF icon inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 51/21 (68,33 KB) 12.07.2021 Pobierz
50/21 01.07.2021 PDF icon starszy specjalista ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 50/21 (69,96 KB) 12.07.2021
49/21 01.07.2021 PDF icon starszy specjalista ds. sprawozdawczości oraz księgowości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 49/21 (69,97 KB) 12.07.2021
48/21 29.06.2021 PDF icon starszy specjalista ds. analizy publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz komunikacji społecznej w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 48/21 (69,96 KB) 09.07.2021 Pobierz
44/21 29.06.2021 PDF icon informatyk ds. administrowania Zintegrowanym Systemem Bezpieczeństwa w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 44/21 (70,17 KB) 09.07.2021

Strony