Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
44/23 28.04.2023 08.05.2023 Pobierz
43/23 27.04.2023 08.05.2023 Pobierz
42/23 27.04.2023 08.05.2023
41/23 27.04.2023 08.05.2023 Pobierz
40/23 21.04.2023 05.05.2023 Pobierz
39/23 21.04.2023 05.05.2023 Pobierz
38/23 21.04.2023 05.05.2023
37/23 21.04.2023 05.05.2023 Pobierz
36/23 06.04.2023 20.04.2023 Pobierz
35/23 06.04.2023 20.04.2023 Pobierz

Strony