Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
114/23 16.10.2023 26.10.2023 Pobierz
113/23 16.10.2023 26.10.2023 Pobierz
112/23 13.10.2023 23.10.2023 Pobierz
111/23 13.10.2023 23.10.2023
110/23 11.10.2023 23.10.2023 Pobierz
108/23 11.10.2023 23.10.2023
109/23 11.10.2023 23.10.2023 Pobierz
100/23 11.10.2023 23.10.2023 Pobierz
99/23 11.10.2023 23.10.2023 Pobierz
107/23 09.10.2023 19.10.2023 Pobierz

Strony