Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
84/24 10.06.2024 21.06.2024
83/24 05.06.2024 17.06.2024 Pobierz
82/24 05.06.2024 17.06.2024 Pobierz
81/24 05.06.2024 17.06.2024 Pobierz
80/24 05.06.2024 17.06.2024
79/24 03.06.2024 13.06.2024
78/24 03.06.2024 13.06.2024 Pobierz
77/24 28.05.2024 07.06.2024 Pobierz
76/24 28.05.2024 07.06.2024 Pobierz
75/24 27.05.2024 07.06.2024 Pobierz

Strony