Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
66/21 05.08.2021 PDF icon starszy inspektor ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 66/21 (67,67 KB) 16.08.2021
65/21 03.08.2021 PDF icon starszy specjalista ds zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Zatrudnienia II) WUW w Poznaniu nr ref. 65/21 (69,03 KB) 13.08.2021
64/21 03.08.2021 PDF icon starszy specjalista ds zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Zatrudnienia I) WUW w Poznaniu nr ref. 64/21 (69,04 KB) 13.08.2021
63/21 02.08.2021 PDF icon Starszy specjalista ds. komunikacji społecznej oraz współpracy z mediami w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 63/21 (69,93 KB) 12.08.2021
61/21 26.07.2021 PDF icon psycholog ds. wsparcia pracy dyspozytorów medycznych w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 61/21 (69,67 KB) 09.08.2021
60/21 26.07.2021 PDF icon kierownik oddziału ds. kierowania Dyspozytornią Medyczną w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 60/21 (69,74 KB) 09.08.2021 Pobierz
59/21 23.07.2021 PDF icon Inspektor wojewódzki ds. kontroli podmiotów leczniczych w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 59/21 (69,59 KB) 02.08.2021
58/21 22.07.2021 PDF icon starszy specjalista ds. obsługi klienta i oceny formalnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Obsługi) WUW w Poznaniu nr ref. 58/21 (69,38 KB) 02.08.2021
41/21 22.07.2021 PDF icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu w Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 41/21 (154,47 KB) 05.08.2021
57/21 08.07.2021 PDF icon Dyrektor Delegatury, do spraw: kierowania pracą Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura WUW w Koninie nr ref. 57/21 (71,27 KB) 23.07.2021

Strony