Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Kolejne etapy naboru będą realizowane z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów
48/24 02.04.2024 12.04.2024
47/24 02.04.2024 12.04.2024
46/24 29.03.2024 08.04.2024
45/24 29.03.2024 08.04.2024
44/24 28.03.2024 08.04.2024
43/24 26.03.2024 05.04.2024
42/24 26.03.2024 05.04.2024
41/24 26.03.2024 05.04.2024
40/24 15.03.2024 25.03.2024
39/24 15.03.2024 25.03.2024

Strony