Oferty pracy

Komunikat

Informacja o realizacji kolejnych etapów postępowań rekrutacyjnych oraz o zasadach ich przeprowadzenia będzie przekazywana bezpośrednio kandydatom spełniającym wymogi formalne, którzy złożyli w terminie swoje dokumenty aplikacyjne.

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
98/24 27.06.2024 08.07.2024 Pobierz
97/24 18.06.2024 28.06.2024
96/24 18.06.2024 28.06.2024
95/24 18.06.2024 28.06.2024
94/24 18.06.2024 28.06.2024
93/24 18.06.2024 28.06.2024
92/24 18.06.2024 28.06.2024
91/24 12.06.2024 26.06.2024
90/24 12.06.2024 26.06.2024
89/24 12.06.2024 26.06.2024 Pobierz

Strony