Kontrole - Wydział Polityki Społecznej

# Jednostka kontrolowana Dokument Data dokumentu
1 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie 20.02.2024 szczegóły kontroli: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie
2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku 05.03.2024 szczegóły kontroli: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku
3 Dom Seniora „Bronek” filia w Szelejewie Drugim Szelejewo Drugie 10 A 63-820 Piaski 05.03.2024 szczegóły kontroli: Dom Seniora „Bronek” filia w Szelejewie Drugim Szelejewo Drugie 10 A 63-820 Piaski
4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnówce 07.03.2024 szczegóły kontroli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnówce
5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce 07.03.2024 szczegóły kontroli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce
6 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach 11.03.2024 szczegóły kontroli: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
7 Świetlica Socjoterapeutyczna Oratorium Metanoia 15.03.2024 szczegóły kontroli: Świetlica Socjoterapeutyczna Oratorium Metanoia
8 Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Socjoterapeutyczna „Klub Pod Serduszkiem” 19.03.2024 szczegóły kontroli: Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Socjoterapeutyczna „Klub Pod Serduszkiem”
9 Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu 29.03.2024 szczegóły kontroli: Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu
10 Dom Pomocy Społecznej w Psarach 23.04.2024 szczegóły kontroli: Dom Pomocy Społecznej w Psarach
11 Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim 19.04.2024 szczegóły kontroli: Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim
12 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach 19.04.2024 szczegóły kontroli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach
13 Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 15.04.2024 szczegóły kontroli: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
14 Urząd Gminy w Olszówce 19.04.2024 szczegóły kontroli: Urząd Gminy w Olszówce
15 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie 19.04.2024 szczegóły kontroli: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie