Dyrektor generalny

Dyrektor generalny - Jacek Woźniak

Jacek Woźniak urodził się w 1973 r. w Śremie, żonaty. Ukończył filologię germańską i podyplomowe studia z zakresu wiedzy o Europie i integracji europejskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Jako stypendysta Fundacji im. Roberta Boscha w Niemczech odbył w latach 2003-2004 staże zawodowe w Kancelarii Premiera Dolnej Saksonii w Hanowerze oraz Federalnym Ministerstwie Gospodarki w Berlinie. Jest urzędnikiem służby cywilnej.

Pracował na różnych szczeblach zarządzania w urzędach administracji rządowej. U regulatora rynku telekomunikacyjnego i pocztowego zajmował stanowisko naczelnika wydziału w Gabinecie Prezesa oraz zastępcy, a następnie dyrektora delegatury UKE w Poznaniu. Pełnił obowiązki dyrektora sekretariatu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz zastępował dyrektora generalnego tego Ministerstwa. W latach 2010-2014 związany zawodowo z obszarem opieki zdrowotnej. Pracował w Ministerstwie Zdrowia jako dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, a następnie w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, gdzie kierował Biurem Kadr i Szkoleń oraz zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu.

Posiada także doświadczenie zawodowe w pracy w spółkach prawa handlowego. Był dyrektorem ds. organizacyjno-ekonomicznych w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. w Poznaniu oraz dyrektorem Departamentu Procesów Kadrowo-Płacowych w PGE OKK sp. z o.o. w Warszawie.

Z dniem 25 stycznia 2016 r. został powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, które zajmował także w latach 2006-2007.

Dyrektor generalny: III p. 369 bud. A
tel.: 61 854 12 79
fax: 61 852 93 36
e-mail: sekretariat-dg@poznan.uw.gov.pl


Zadania

Dyrektor generalny urzędu realizuje zadania wynikające z ustawy o służbie cywilnej oraz organizuje funkcjonowanie w urzędzie kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz kontroli zarządczej.

Dyrektorowi generalnemu urzędu podlegają bezpośrednio:

  • Biuro Obsługi i Informatyki;
  • Biuro Organizacyjno – Administracyjne.

Dyrektorowi generalnemu urzędu bezpośrednio podlegają stanowiska: Pełnomocnik ds. Jakości, Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony danych Osobowych oraz Koordynator ds. Dostępności, którzy znajdują się w strukturze Biura Organizacyjno-Administracyjnego oraz Pełnomocnik ds. Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, które znajduje się w strukturze Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości

Status prawny dyrektora generalnego urzędu:

Informacje w języku migowym

Autor: Jacek Woźniak, Beata Goraj
Data utworzenia: 17.05.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.01.2016 - 14:00
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.10.2023 - 14:20