Komisja Konkursowa do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego

Wydział obsługujący: 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Charakter obligatoryjny: 
Nie

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego,

każdorazowo, raz w roku, marzec/kwiecień

Data utworzenia: 12.12.2019
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.12.2019 - 07:53