Komisja Konkursowa do spraw oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego

Wydział obsługujący: 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Charakter obligatoryjny: 
Nie
Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 25.05.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.05.2023 - 12:11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.05.2023 - 12:11