Komisja do spraw opiniowania zasadności umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w zakresie dysponenta III stopnia

Data powołania: 
26.05.2021
Wydział obsługujący: 
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Charakter obligatoryjny: 
Nie
Data utworzenia: 10.12.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.06.2021 - 15:06