Archiwum wydarzeń - November 2018

Dziś na lotnisku w Michałkowie otwarto nowo wybudowaną bazę Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego. Gośćmi uroczystości byli sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko oraz wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Baza w Michałkowie sfinansowana została ze środków wspólnych zebranych przez samorządy.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał dziś decyzję pozwalającą na budowę Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu. Będzie pełnił funkcję jednostki zapasowej dla nowo projektowanego ośrodka w Regułach pod Warszawą oraz ośrodka podstawowego dla służb kontroli ruchu lotniczego w Poznaniu. Inwestycja wyniesie ponad 107 mln zł i powstanie w podpoznańskim Wysogotowie.

W siedzibie starostwa powiatowego w Pleszewie, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podpisała dziś z władzami powiatu pleszewskiego umowę o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa przebudowy drogi powiatowej nr 4173P na odcinku: Dobrzyca - Izbiczno, realizowanego w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył dziś wybitnym mieszkańcom regionu medale z okazji stulecia Odzyskania Niepodległości. Medal ustanowiony został uchwałą Rady Ministrów dla uczczenia obchodów oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła dziś w spotkaniu kadry pomocy społecznej. Tegoroczne wydarzenie zorganizowane zostało pod hasłem „Perspektywy polityki senioralnej”.

Brak konieczności dostarczenia zwolnienia lekarskiego do pracodawcy, znajomości numeru NIP oraz przechowywania dodatkowych kopii przez lekarzy - to tylko część z udogodnień wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich. Od 1 grudnia br. elektroniczne zwolnienia (e-ZLA) zastąpią wersje papierowe.

Z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg odbyło się dziś spotkanie poświęcone współpracy rad rodziców ze szkołami. Uczestnicy spotkania rozmawiali o prawach, obowiązkach i formach działania rad oraz ich wpływie na funkcjonowanie placówek.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał dziś z władzami powiatu gnieźnieńskiego umowę na dofinansowanie rozbudowy Szpitala Pomnika Chrztu Polski. W uroczystości uczestniczyła także dyrekcja placówki.

Wielkopolska policja uczciła setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, podczas uroczystej zbiórki w Iglicy Międzynarodowych Targów Poznańskich, ślubowanie złożyło 50 nowo przyjętych policjantów i policjantek. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła dziś udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. Przewodnim tematem spotkania była sytuacja finansowa szpitali powiatowych.

Widok Placu Wolności.

Tłumy mieszkańców Wielkopolski świętowały dziś podczas organizowanych przez wojewodę Zbigniewa Hoffmanna uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Wspólne śpiewanie „Marszu I Brygady” – Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz uroczysty Capstrzyk zakończyło piknik wojskowy „Służymy Niepodległej”, zorganizowany w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości tłumnie przybyli poznaniacy oglądali między innymi prezentacje sprzętu wojskowego, pokazy musztry paradnej i walki wręcz. Na dzieci czekały animacje, konkursy, a także symulator treningowy „Śnieżnik”.

Pages