Spotkanie kadry pomocy społecznej

Treść archiwalna

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg uczestniczyła dziś w spotkaniu kadry pomocy społecznej. Tegoroczne wydarzenie zorganizowane zostało pod hasłem „Perspektywy polityki senioralnej”.

- Państwo każdego dnia służycie drugiemu człowiekowi. Wasza praca przyczynia się do tego, że ludzie, którzy potrzebują pomocy, otrzymują niezbędne wsparcie - mówiła wicewojewoda.

Spotkanie było okazją do podsumowania działań rządowych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” oraz zaprezentowania dobrych praktyk samorządów, w zakresie wsparcia wielkopolskich seniorów. 

Z okazji zbliżającego się Dnia Pracownika Socjalnego, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg złożyła życzenia oraz gratulacje z okazji przyznania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej przedstawicielom Ośrodków Pomocy Społecznej w Międzychodzie i Obornikach.

Część artystyczną spotkania uświetnił koncert zespołu artystycznego Krzysztofa Warguły, który zaprezentował standardy muzyki polskiej i światowej.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 15.11.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 04.12.2018 - 11:43