O roli Rad Rodziców w oświacie

Treść archiwalna

Z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg odbyło się dziś spotkanie poświęcone współpracy rad rodziców ze szkołami. Uczestnicy spotkania rozmawiali o prawach, obowiązkach i formach działania rad oraz ich wpływie na funkcjonowanie placówek.

W posiedzeniu uczestniczyli również wicekuratorzy oświaty - Zbigniew Talaga i Krzysztof Błaszczyk, a także członkowie Rady Rodziny działającej przy wojewodzie wielkopolskim oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Debata dotyczyła między innymi gospodarki finansowej rad rodziców, tworzenia programów wychowawczo-profilaktycznych szkół oraz współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego.

Autor: Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 14.11.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 04.12.2018 - 11:43