Archiwum wydarzeń - November 2018

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył dziś zasłużonym mieszkańcom regionu medale z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Wśród odznaczonych znaleźli się działacze Solidarności, samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele sztuki, nauki i kultury.

Wielkopolscy laureaci konkursu „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” otrzymali dziś nagrody i wyróżnienia podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. W wydarzeniu organizowanym przez Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przewodniczył posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Bezpieczeństwa Imprez Masowych. Tematem posiedzenia było omówienie stanu bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej rozgrywanych na Stadionie Miejskim w Poznaniu.

Wystawa.

"Powstanie Wielkopolskie - Rozkaz!" to tytuł wystawy, którą wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann otworzył dziś w głównym gmachu Sejmu RP. Pierwszymi gośćmi prezentacji dokumentów z czasu odzyskania przez Polskę niepodległości, które pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu byli senatorowie i posłowie. Okolicznościowe listy do uczestników wernisażu skierowali: marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz wicepremier Piotr Gliński.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Elżbieta Bojanowska, wręczyły nagrody i wyróżnienia dla pracowników socjalnych, którzy wdrażają wybitne, nowatorskie rozwiązania w obszarze pomocy społecznej. W wydarzeniu udział wzięła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Od kwietnia do grudnia 2018 roku trwa w Polsce proces przełączania numeru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego. W Wielkopolsce przełączanie numeru alarmowego zakończyło się 21 listopada.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann skierował list do dyrektorów, kierowników, pracowników, wolontariuszy Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Wojewoda wielkopolski odwiedził dziś fabrykę kuchni Grupy Amica we Wronkach. Zbigniew Hoffmann spotkał się z prezesem Jackiem Rutkowskim oraz wiceprezesem ds. operacyjnych Marcinem Bilikiem. W ich towarzystwie zwiedził fabrykę, w której rocznie produkowanych jest 1,4 mln kuchni i piekarników oraz 400 tys. płyt grzejnych.

Pomoc osobom bezdomnym, ostrzeżenia przed zabójczym działaniem czadu i zabawą na dzikich lodowiskach to tylko wybrane z zagadnień, które wielkopolskie służby podejmą w ramach przygotowań do nadchodzącej zimy. Pod przewodnictwem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Po raz kolejny, w pierwszą niedzielę po Narodowym Święcie Niepodległości, modlono się w intencji władców polskich z dynastii Piastów. Uroczystą mszę świętą odprawił biskup Damian Bryl. W nabożeństwie w Bazylice Archikatedralnej uczestniczyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne w Ostrowie Wielkopolskim obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia działalności. Gościem wydarzenia był poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak oraz wicewojewoda Marlena Maląg, która otrzymała pamiątkowy medal wydany specjalnie na tę okazję.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał z władzami powiatu pilskiego umowę na udzielenie Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile dotacji z rezerwy budżetowej na zakup wyposażenia. Dzięki rządowym środkom nowy sprzęt otrzymają Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu.

Pages