Decyzja w sprawie budowy Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu

Treść archiwalna

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał dziś decyzję pozwalającą na budowę Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu. Będzie pełnił funkcję jednostki zapasowej dla nowo projektowanego ośrodka w Regułach pod Warszawą oraz ośrodka podstawowego dla służb kontroli ruchu lotniczego w Poznaniu. Inwestycja wyniesie ponad 107 mln zł i powstanie w podpoznańskim Wysogotowie.

Wojewoda Hoffmann podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla inwestycji, która obejmie budowę Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu. W skład ośrodka wejdzie m.in.: budynek główny, budynek Avii, budynek wartowni, budynek agregatu prądotwórczego i stacji SN, garaż, miejsce gromadzenia odpadów stałych, zbiornik retencyjny wód opadowych, zbiornik wody na cele przeciwpożarowe, system pomp ciepła oraz niezbędny układ drogowy.

Projektowany Ośrodek w Poznaniu stanowił będzie ośrodek zapasowy w stosunku do nowo projektowanego ośrodka w Regułach pod Warszawą oraz ośrodka podstawowego dla służb kontroli ruchu lotniczego w Poznaniu.

- Ze względu na konieczność ciągłości nadzorowania ruchu lotniczego na terenie Polski przedmiotowa inwestycja stanowi element infrastruktury krytycznej o najwyższej wadze. W związku z tym nadałem decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, który uprawnia Polską Agencję Żeglugi Powietrznej do rozpoczęcia prac budowlanych - tłumaczy wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Inwestycja kosztować będzie ponad 107,8 mln złotych.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 16.11.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 06.12.2018 - 12:40