Archiwum wydarzeń - July 2018

Wspólne zdjęcie po podpisaniu umowy na tle ścianki z logo wojewody.

Dziś w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał umowę o dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa zadania dalszej rozbudowy bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Kępnie. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżelika Możdżanowska oraz starosta powiatu kępińskiego Witold Jankowski.

Wicewojewoda udziela informacji podczas konferencji prasowej.

Od momentu uruchomienia programu "Dobry start" już blisko 94 tysiące wielkopolskich rodziców złożyło drogą elektroniczną wniosek o przyznanie świadczenia dla ucznia. Według szacunków, programem w województwie zostanie objętych około 450 tysięcy dzieci.

Wojewoda Zbigniew Hoffmann przekazuje podpisaną umowę wójtowi Czerwonaka.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał kolejne umowy w ramach Programu na Rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Z rządowego dofinansowania skorzystają miasto Poznań oraz gminy Czerwonak, Kostrzyn, Kórnik i Puszczykowo.

Cztery osoby za stołem, wicewojewoda Marlena Maląg na stojąco mówi do mikrofonu.

Wicewojewoda wielkopolski była gościem konsultacji regionalnych „Na Co Dzień z RODO” poświęconych wdrażaniu nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Konsultacje odbywające się w Ostrzeszowie oraz Kępnie pozwoliły wyjaśnić wiele wątpliwości oraz obalić mity narastające wokół nowego unijnego prawa.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Zakończyły się prace zespołu roboczego przy wojewodzie wielkopolskim w sprawie poprawienia stanu bezpieczeństwa na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej. Podczas pięciu wspólnych posiedzeń wypracowano szereg rozwiązań w ramach „programu naprawczego”. Wojewoda Zbigniew Hoffmann podjął również decyzję w sprawie kary dla KKS Lech Poznań.

Premier Mateusz Morawiecki w otoczeniu przedsiębiorców, za plecami premiera biało-czerwone flagi.

Prezes rady ministrów Mateusz Morawiecki spotkał się w Dęborzycach, Poznaniu oraz Koziegłowach z wielkopolskimi przedsiębiorcami i mieszkańcami regionu. Premier podczas spotkań mówił między innymi o wpływie polskich przedsiębiorców na rozwój gospodarczy. Szefowi rządu w wizycie towarzyszył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz wielkopolscy parlamentarzyści.

Wiceminister Marczuk zabiera głos podczas spotkania z mediami.

Kompleksowe rozwiązania zmierzające do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów były przedmiotem rozmów w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Słupcy. Konsultacje z przedstawicielami instytucji i organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych odbyły się z udziałem wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosza Marczuka oraz wicewojewody wielkopolskiego Marleny Maląg.

Wojewoda wręcza akt powołania do prac w zespole do spraw rolnictwa.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie z wicewojewodą Marleną Maląg wręczył powołania dla członków nowo powstałego zespołu doradczego do spraw rolnictwa. Zadaniem zespołu będzie ocena sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Wojewoda przewodniczy spotkaniu zespołu.

Zakończyło się ostatnie spotkanie zespołu wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna powołanego w celu wdrożenia działań poprawiających bezpieczeństwo na stadionie miejskim. Udział w nim wzięli, obok wojewody, przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej i klubu KKS Lech Poznań. Podczas spotkania uczestnicy zespołu omówili kwestię wypracowanych zaleceń naprawczych.

Wicewojewoda podczas wideokonferencji z udziałem przedstawicieli rządu.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła dziś udział w wideokonferencji z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra środowiska Henryka Kowalczyka oraz wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera. Tematem rozmów było wypracowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo dostaw energii na wypadek wystąpienia nawałnic i innych niebezpiecznych zjawisk pogodowych.

Wojewoda oraz przedstawiciel samorządu podpisuje umowę.

Dziś w siedzibie Urzędu Gminy Władysławów, z udziałem wielkopolskich parlamentarzystów, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał pierwsze cztery umowy w ramach programu na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej.

Wojewoda przy biurku podpisuje dokumenty.

Udar mózgu to trzecia co do częstości występowania przyczyna śmierci, a także trwałej niepełnosprawności osób dorosłych w Polsce i ustępuje pod tym względem tylko chorobom serca i nowotworom. Dlatego po szczegółowej analizie WUW i NFZ już od sierpnia w Wielkopolsce pojawi się kolejnych 16 łóżek udarowych. 

Pages