Podpisanie umowy o dofinansowanie rozbudowy bloku operacyjnego w Kępnie

Treść archiwalna

Dziś w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał umowę o dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa zadania dalszej rozbudowy bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Kępnie. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżelika Możdżanowska oraz starosta powiatu kępińskiego Witold Jankowski.

- Pieniądze inwestowane w zdrowie to pieniądze inwestowane w zbożny cel. To również niezwykle ważna inwestycja dla Kępna, ponieważ rozbudowuje się tamtejszy szpital powiatowy. Każda zmodernizowana jednostka służby zdrowia, która spełnia standardy europejskie to dobra wiadomość dla wszystkich wielkopolan - mówił wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Inwestycja "Kontynuacja rozbudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ w Kępnie - etap II wyposażenia bloku", uzyskała już pozytywną decyzję Ministra Finansów oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju. Aktualne zadanie, o wartości dwóch milionów złotych, stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2011 roku. Środki przekazane przez wojewodę wielkopolskiego to 1,25 mln zł.

W ramach realizowanego zadania zakupione zostaną między innymi kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, lampy bezcieniowe, respirator, stoły operacyjne, zestaw artroskopowy, aparat USG anestezjologiczny i aparat RTG z ramieniem C.

Głos zabiera wojewoda wielkopolski. Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżeliki Możdżanowskiej. Wystąpienie starosty powiatu kępińskiego. Wystąpienie starosty powiatu kępińskiego. W tle uczestnicy uroczystości. Moment podpisania umowy. Wspólne zdjęcie po podpisaniu umowy na tle ścianki z logo wojewody.

Autor: Anna Czuchra / Mateusz Czaplicki
Data utworzenia: 31.07.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 29.08.2018 - 14:14