Wojewoda Hoffmann: Wypracowaliśmy rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo

Treść archiwalna

Zakończyły się prace zespołu roboczego przy wojewodzie wielkopolskim w sprawie poprawienia stanu bezpieczeństwa na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej. Podczas pięciu wspólnych posiedzeń wypracowano szereg rozwiązań w ramach „programu naprawczego”. Wojewoda Zbigniew Hoffmann podjął również decyzję w sprawie kary dla KKS Lech Poznań.

Podczas prac zespołu wojewoda Zbigniew Hoffmann zwrócił się do przedstawicieli Policji i Państwowej Straży Pożarnej o wskazanie zastrzeżeń oraz przedstawienie propozycji rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa na Stadionie Miejskim w Poznaniu. - Propozycje służb stanowiły podstawę do wypracowania „programu naprawczego”. I to się udało. Obecnie klub Lech Poznań podjął się wdrożenia szeregu rozwiązań, które są i będą realizowane w najbliższej przyszłości - komentuje Zbigniew Hoffmann. - Prace zespołu oceniam wysoko. Uważam, że udało nam się wypracować takie rozwiązania, które znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa kibiców - dodaje. W pracach zespołu udział brali przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, KKS Lech Poznań S.A. oraz Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań.

Efekty prac zespołu umożliwiły KKS Lech Poznań S.A. zwrócenie się do wojewody z oficjalnym wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie zakazu przeprowadzenia imprez masowych z udziałem publiczności na Stadionie Miejskim poprzez zmniejszenie liczby meczów objętych zakazem.

Jakie zmiany wypracował zespół wojewody?

W zakresie infrastruktury stadionowej zostanie podwyższone ogrodzenie trybuny II i IV od zewnętrznej strony stadionu. Celem jest uniemożliwienie przerzucania przedmiotów czy wyrobów pirotechnicznych na teren stadionu. Ponadto ogrodzenie trybuny II zostanie poddane modernizacji (eliminacja dziur i nieszczelności) oraz wzmocnione i podwyższone. Trybuny II i IV otrzymają również specjalne siatki uniemożliwiające rzucanie przedmiotów w kierunku murawy stadionu. Kolejnym wskazaniem prac zespołu jest rozbudowa parkingu dla kibiców gości o dodatkową przestrzeń, która umożliwi przyjmowanie grup kibiców gości bez zamykania ruchu dla ul. Wałbrzyskiej - ta kwestia zależy od władz miasta Poznania.

Zgodnie z wytycznymi wypracowanymi przez zespół wojewody Zbigniewa Hoffmanna Klub KKS Lech Poznań przy współpracy z PSP ma prowadzić cykliczne szkolenia stewardów w zakresie działań przeciwpożarowych w pierwszej fazie akcji. Klub zakupi również odpowiednie wyposażenie, m.in. środki ochrony indywidualnej, hełmy, rękawice, szczypce czy specjalne kombinezony. Szkolenia mają być przeprowadzane również dla osób z służby porządkowej i informacyjnej.

Udrożnione zostaną wejścia na murawę pomiędzy poszczególnymi trybunami. Chodzi o zwiększenie ich dostępności i drożności dla służb ratowniczych. Podczas meczów prowadzona ma być również edukacja kibiców w zakresie świadomości zagrożeń pożarowych i zdrowotnych poprzez np. spoty i komunikaty.

Zmienią się również zasady przemieszczania osób po stadionie i na trybunach przed meczem. Uniemożliwione zostanie wnoszenie bez kontroli wyrobów pirotechnicznych, elementów opraw czy odzieży służącej do maskowania wizerunków osób. Działania grup kibicowskich mają odbywać się przy udziale ochrony stadionu.

KKS Lech Poznań S.A. zobowiązał się również uregulować współpracę ze Stowarzyszeniem Kibiców Lecha Poznań, szczególnie w kwestiach przemieszczania się po obiekcie oraz opraw meczowych.

Decyzja wojewody

Wojewoda Zbigniew Hoffmann na podstawie prac zespołu i rozwiązań, jakie zapadły w zakresie poprawienia bezpieczeństwa na Stadionie Miejskim w Poznaniu, przychylił się do wniosku KKS Lech Poznań S.A. i zdecydował o zmniejszeniu liczby meczów bez udziału publiczności.

- Gdy ogłaszałem swoją decyzję, powiedziałem, że karę należy traktować jako czas refleksji dla znalezienia rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na stadionie miejskim. Wspólną pracą te rozwiązania znaleźliśmy i kibice mogą wrócić na bezpieczny obiekt. Myślę, że to działanie pokazuje, że z każdej trudnej sytuacji, a nawet dotkliwej kary, można wyciągać konstruktywne wnioski. Taki był mój cel i ten cel uważam za osiągnięty - mówi wojewoda wielkopolski. - W związku z tym podjąłem decyzję o zmniejszeniu kary z pięciu do dwóch meczów w ramach Ekstraklasy oraz z trzech do jednego w ramach tegorocznej edycji Ligii Europy - dodaje Zbigniew Hoffmann.

Wojewoda wielkopolski uchylił zakaz na mecze w ramach Ekstraklasy w przypadku spotkań Lecha Poznań z Wisłą Kraków (19 sierpnia), Piastem Gliwice (1 września) i Miedzią Legnica (29 września). W ramach Ligii Europy kara została już odbyta.

Zarówno Policja, jak i Państwowa Straż Pożarna, pozytywnie zaopiniowały zakres zmian wprowadzonych na Stadionie Miejskim. 

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 28.07.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 28.08.2018 - 09:45