Więcej łóżek udarowych dla mieszkańców Wielkopolski

Treść archiwalna

Udar mózgu to trzecia co do częstości występowania przyczyna śmierci, a także trwałej niepełnosprawności osób dorosłych w Polsce i ustępuje pod tym względem tylko chorobom serca i nowotworom. Dlatego po szczegółowej analizie WUW i NFZ już od sierpnia w Wielkopolsce pojawi się kolejnych 16 łóżek udarowych. 

W Wielkopolsce, mimo dużej liczby oddziałów neurologicznych i udarowych, pacjenci często za późno trafiają na oddział udarowy, aby w czasie pierwszych 4,5 godziny od wystąpienia objawów podjąć właściwe leczenie. Część pacjentów jest zbyt późno zdiagnozowana, część trafia na oddział internistyczny, na którym leczenie nie zawsze jest optymalne dla jego stanu zdrowia.

NIK wskazała problemy

Podobne wnioski przedstawiła również Najwyższa Izba Kontroli w 2015 roku, wskazując że: Szpitale z oddziałami udarowymi były właściwie przygotowane do leczenia pacjentów z objawami udaru. Umożliwiły osobom hospitalizowanym jednoznaczną i zdecydowanie szybszą - w stosunku do szpitali leczących chorych z udarami w oddziałach neurologicznych lub wewnętrznych - diagnozę, dostęp do specjalistycznego leczenia i opieki wyspecjalizowanego zespołu udarowego, a także do wczesnej rehabilitacji w oddziale (…). Pomimo tego 1/3 świadczeń z zakresu leczenia pacjentów z udarem udzielona została w szpitalach nieposiadających w swoich strukturach oddziałów udarowych. Pacjenci byli leczeni w oddziałach neurologicznych i wewnętrznych, które nie są zobowiązane do spełnienia restrykcyjnych norm, jakie przepisy nakładają na oddziały udarowe (personel, organizacja udzielania świadczeń, wyposażenie), a przez to nie zapewniają chorym najwyższego poziomu bezpieczeństwa - czytamy w raporcie.

Jako niewystarczające NIK oceniła objęcie opieką w oddziałach rehabilitacji neurologicznej jedynie 29% pacjentów oddziałów udarowych. Jak podkreślał raport NIK: Chorzy w oddziałach udarowych oraz neurologicznych objęci byli stałą opieką lekarzy neurologów. W oddziałach wewnętrznych tylko połowa pacjentów była objęta takimi konsultacjami. Pacjenci oddziałów wewnętrznych w znikomym stopniu korzystali z rehabilitacji neurologicznej - średnio 3,7%. Rehabilitacji neurologicznej poddano 26,0% pacjentów oddziałów neurologicznych i 26,3% pacjentów oddziałów udarowych. Pacjenci z udarem trafiający na leczenie do oddziałów chorób wewnętrznych, byli de facto pozbawieni opieki tych specjalistów, których obowiązek zatrudnienia mają oddziały udarowe (lekarz neurolog, logopeda, psycholog, fizjoterapeuta, pielęgniarka neurologiczna).

Nowe łóżka w Puszczykowie

W Wielkopolsce liczba łóżek neurologicznych jest wystarczająca, jednak czas pobytu i ich dalsze leczenie wymagają pracy przez szpitale oraz stałego nadzoru i analiz.

- Dedykowane chorym z udarem mózgu oddziały udarowe istnieją zawsze przy oddziałach neurologicznych. W Wielkopolsce mamy jeszcze dziś dwa szpitale, w których przy oddziałach neurologicznych oddziałów udarowych nie było. W trosce o tę grupę chorych z wielkopolskim oddziałem NFZ podjęliśmy decyzję o utworzeniu dodatkowych łóżek udarowych - tłumaczy wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Jednym ze szpitali posiadającym oddział neurologiczny, ale bez oddziału udarowego jest szpital w Puszczykowie. - W efekcie stałej analizy przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki liczby miejsc, do których mogą trafić pacjenci, oraz analizy czasu pobytu, charakteru medycznego oraz dalszego leczenia pacjentów po wyjściu z oddziałów dokonanej przez NFZ, już od sierpnia tego roku powstanie 16 łóżek udarowych w ramach istniejącego oddziału neurologicznego w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego - dodaje wojewoda.

Szpital złożył stosowny wniosek, spełnił wymagania personalne i sprzętowe. Co istotne, szpital ten prowadzi również oddział neurochirurgiczny, co daje możliwość kompleksowego leczenia pacjentów. - W praktyce oznacza to, że pogotowie ratunkowe będzie mogło zawieźć także tam pacjenta z podejrzeniem lub stwierdzeniem udaru mózgu - tłumaczy Agnieszka Pachciarz, dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ. Jak dodaje, fundusz przeznaczy na ten cel do końca roku prawie 1 mln zł.

Kolejne wyzwania

Kolejnym wyzwaniem jest zadbanie o miejsca dalszego leczenia pacjentów, którzy kwalifikują się na rehabilitację neurologiczną lub do zakładu opiekuńczo leczniczego. - Wojewoda wielkopolski oraz oddział NFZ uznają oba te zakresy świadczeń za wspólne priorytety - deklaruje Agnieszka Pachciarz. Już w 2017 roku w stosunku do 2016 oddział Funduszu zwiększył finansowanie rehabilitacji z 24,3 mln zł na 27,6 mln zł. - W 2018 roku także zwiększamy wydatki dla pacjentów. Wzrost finansowania NFZ uzależnia od wyników analizy liczby pacjentów przyjmowanych w krótkim czasie po udarze mózgu. Z kolei z zakresie leczenia neurologicznego w 2018 roku zwiększono finansowanie o ponad 4,5 miliona. Łącznie na świadczenia neurologiczne NFZ przeznaczył w tym roku w Wielkopolsce ponad 65 800 000 zł. - dodaje dyrektor wielkopolskiego NFZ.

Autor: Mateusz Domagała
Data utworzenia: 23.07.2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 14.08.2018 - 07:50