Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2014 roku, cz. 2. [poz. 101-200]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2014 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
101. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Przemęt 2014-03-03 - 2014-04-04 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
102. funkcjonowanie zespołu ratownictwa medycznego
[wystąpienie pokontrolne]
[protokół kontroli]
Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 2014-02-26 - 2014-03-21 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
103. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego  Pomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Dopiewo 2014-03-03 - 2014-03-10 Wydział Polityki Społecznej
104. działalność tłumacza przysięgłego Tłumacz przysięgły Konstanty Biwojno 2014-02-27 - 2014-02-27 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
105. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Anna Finc - Gratkowska 2014-02-26 - 2014-02-26 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
106. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przyjmowanie, weryfikacji i terminowość przesyłania wniosków do CEIDG
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Czerwonak 2014-03-04 - 2014-03-06 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
107. ewidencja ludności i dowodów osobistych
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski Gminy Stęszew 2014-03-05 - 2014-03-05 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
108. wykorzystanie dotacji na realizację Programu dla Odry 2006
[wystąpienie pokontrolne]
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 2014-03-03 - 2014-04-03 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
109. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Kinga Kobrzyńska 2014-02-28 - 2014-02-28 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
110. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły - Korytylewska - Karpina Izabella 2014-03-03 - 2014-03-03 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
111. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie 2014-03-12 - 2014-03-28 Wydział Polityki Społecznej
112. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Dąbiu 2014-03-05 - 2014-04-01 Wydział Finansów i Budżetu
113. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy w Perzowie 2014-03-12 - 2014-04-08 Wydział Finansów i Budżetu
114. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego €žPomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Wysoka 2014-03-12 - 2014-03-20 Wydział Polityki Społecznej
115. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach  2014-03-12 - 2014-03-28 Wydział Polityki Społecznej
116. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta Czarnków 2014-03-10 - 2014-04-04 Wydział Finansów i Budżetu
117. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Pakosław 2014-03-13 - 2014-04-10 Wydział Finansów i Budżetu
118. wykorzystanie dotacji na realizację Programu dla Odry 2006
[sprawozdanie z kontroli]
Rejonowy Oddział Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie 2014-03-10 - 2014-04-10 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
119. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Lwówek 2014-03-12 - 2014-03-18 Wydział Polityki Społecznej
120. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie 2014-03-13 - 2014-03-31 Wydział Polityki Społecznej
121. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Kępnie 2014-03-12 - 2014-03-14 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
122. wykorzystanie dotacji na realizację Programu dla Odry 2006
[wystąpienie pokontrolne]
Rejonowy Oddział Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrowie Wielkopolskim 2014-03-13 - 2014-04-14 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
123. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół kontroli]
Opal Spółka z o.o. Spółka komandytowa, ul. Kąkolewska 13, 62-065 Grodzisk Wielkopolski 2014-03-10 - 2014-03-11 Wydział Polityki Społecznej
124. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół kontroli]
Zakład Aktywności Zawodowej, Leonów 18, 63-810 Borek  2014-03-12 - 2014-03-14 Wydział Polityki Społecznej
125. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim 2014-03-19 - 2014-04-23 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
126. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Elżbieta Kuryłłowicz 2014-03-12 - 2014-03-12 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
127. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 2014-03-12 - 2014-03-19 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
128. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
[wystąpienie pokontrolne]
Zero - Pięć Fundacja na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci Poznań 2014-03-17 - 2014-03-19 Wydział Polityki Społecznej
129. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie 2014-03-19 - 2014-04-02 Wydział Polityki Społecznej
130. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Tadeusz Kuroczycki 2014-03-13 - 2014-03-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
131. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Przykona 2014-03-19 - 2014-04-15 Wydział Finansów i Budżetu
132. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Tarnowo Podgórne 2014-03-19 - 2014-04-15 Wydział Finansów i Budżetu
133. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miejska w Opalenicy 2014-03-21 - 2014-03-21 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
134. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Opalenicy 2014-03-21 - 2014-03-21 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
135. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego €žPomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Opalenicy 2014-03-19 - 2014-03-26 Wydział Polityki Społecznej
136. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Zakład Poligraficzny POL - MAK S. j. Przeźmierowo 2014-03-17 - 2014-03-19 Wydział Polityki Społecznej
137. spełnianie przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej
[protokół kontroli]
Chemia - Vox sp. z o.o. Czerwonak 2014-03-19 - 2014-03-21 Wydział Polityki Społecznej
138. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim 2014-03-26 - 2014-04-22 Wydział Finansów i Budżetu
139. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy w Kleszczewie 2014-03-19 - 2014-04-15 Wydział Finansów i Budżetu
140. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy "Sokoły" w Poznaniu 2014-03-24 - 2014-04-15 Wydział Polityki Społecznej
141. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa , pobieranie należności z tytułu udostępniania nieruchomości SP, przekazywanie dochodów za udostepnianie nieruchomości SP oraz wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - rozdział 70005
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Obornikach 2014-03-24 - 2014-04-24 przedłużono
do 2014-05-23
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości/ Wydział Finansów i Budżetu
142. przyjmowanie, weryfikacja i termin. przesyłania wniosków CEIDG-1 do Centralnej Ewid. i Informacji o Działalności Gosp. (CEIDG) oraz przekazywanie do CEIDG inf. o uprawnieniach nadanych przedsiębiorcom
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Pniewach 2014-03-25 - 2014-03-26 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
143. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Iwona Kuźmicz Poznań 2014-03-19 - 2014-03-19 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
144. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Koninie 2014-03-26 - 2014-04-02 Wydział Polityki Społecznej
145. realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 2014-03-24 - 2014-03-28 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
146. zbadanie zarzutów zawartych w skardze
[kontrola anulowana]
Dom Dziecka Nr 2 w Poznaniu, ul. Pamiątkowa 28 2014-03-19 - 2014-04-03 Wydział Polityki Społecznej
147. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie Przyjaciół Śródki i Okolic "Śródeja" Poznań 2014-03-28 - 2014-03-31 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
148. realizacja zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych
[wystąpienie pokontrolne]
Rejonowy Oddział Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Koninie  2014-03-27 - 2014-04-28 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
149. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy w Buku 2014-04-01 - 2014-04-25 Wydział Finansów i Budżetu
150. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Lucyna Agnieszka Krenz - Brzozowska 2014-03-26 - 2014-03-26 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
151. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta w Czarnkowie 2014-04-02 - 2014-04-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
152. zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo - Rodzinnej i Szkolnej "Salus" Leszno 2014-03-27 - 2014-04-10 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
153. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Śremie 2014-03-31 - 2014-04-30 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
154. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej 2014-04-02 - 2014-04-30 Wydział Finansów i Budżetu
155. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Łęka Opatowska 2014-03-31 - 2014-04-25 Wydział Finansów i Budżetu
156. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Krzykosy 2014-04-04 - 2014-04-29 Wydział Finansów i Budżetu
157. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy Przedecz 2014-04-07 - 2014-05-05 Wydział Finansów i Budżetu
158. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Połajewo 2014-04-11 - 2014-05-12 Wydział Finansów i Budżetu
159. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Marcin Kotlicki  2014-03-27 - 2014-03-27 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
160. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej 2014-04-04 - 2014-04-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
161. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi "Gepetto" w Koninie 2014-04-01 - 2014-04-02 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
162. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
[wystąpienie pokontrolne]
Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej w Śremie 2014-04-04 - 2014-04-07 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
163.

wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile 2014-04-07 - 2014-04-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
164. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Danuta Grześkowiak ul. Racławicka 2 63-100  2014-04-01 - 2014-04-01 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
165. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Dorota Jańczak - Przewoźna ul.  2014-04-01 - 2014-04-01 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
166. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły - Grazyna Kramm ul. Wyspiańskiego 3 63-100  2014-04-01 - 2014-04-01 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
167. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo wodne
[sprawozdanie z kontroli]
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 2014-04-01 - 2014-04-30 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
168. gospodarowanie środkami finansowymi  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szamotułach 2014-04-04 - 2014-04-25 Wydział Finansów i Budżetu
169. zbadanie zarzutów zawartych w skardze Pensjonat Radosna Jesień w Przybrodzie, ul. Kaźmierska 25 2014-04-03 - 2014-04-17 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
170. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu 2014-04-03 - 2014-04-03 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
171. realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 2014-04-07 - 2014-04-11 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
172. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Krotoszynie 2014-04-11 - 2014-04-17 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
173. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły - Małgorzata Kuźniak 2014-04-04 - 2014-04-04 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
174. zbadanie zarzutów zawartych w skardze Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie 2014-04-07 - 2014-04-18 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
175. zasadność przyznawania świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie 2014-04-14 - 2014-05-09 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
176. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie 2014-04-14 - 2014-04-30 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
177. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Andrzej Loewenstein  Poznań 2014-04-11 - 2014-04-11 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
178. wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach NPPDL
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Lesznie 2014-04-14 - 2014-05-19 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
179. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
[wystąpienie pokontrolne]
Fundacja "Wiosna w sercu" w Koninie, 2014-04-11 - 2014-04-14 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
180. realizacja zadań ustawowych
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 2014-04-14 - 2014-04-30 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
181. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Leszna 2014-04-15 - 2014-04-15 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
182. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada Miasta Leszna 2014-04-15 - 2014-04-15 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
183. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Lipno 2014-04-15 - 2014-04-15 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
184. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Rada  Gminy Lipno 2014-04-15 - 2014-04-15 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
185. wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wykonujacej zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie 2014-04-17 - 2014-05-08 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
186. realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie 2014-04-17 - 2014-05-08 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
187. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przyjmowanie, weryfikacja i termin. przesyłania wniosków CEIDG-1 do Centralnej Ewid. i Informacji o Działalności Gosp. (CEIDG) 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Kościan 2014-04-17 - 2014-04-18 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
188. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły - Danuta Foltynowicz-Kociubińska Leszno 2014-04-16 - 2014-04-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
189. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Jędrzej Guziak Leszno 2014-04-16 - 2014-04-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
190. działalność tłumacza przysięgłego
[sprawozdanie z kontroli]
Tłumacz przysięgły Michał Drozdowski Leszno 2014-04-16 - 2014-04-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
191. działalność tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Maria Ewa  Librowska Poznań 2014-04-16 - 2014-04-16 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
192. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową
[wystąpienie pokontrolne]
Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu 2014-04-18 - 2014-04-22 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
193. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi właśność skarbu państwa, wykonywanie zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz pobieranie należności z tytułu udostepniania nieruchomości SP, przekazywanie dochodów za udostepnianie nieruchomości SP oraz wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - rozdział 70005
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Kole 2014-04-28 - 2014-05-28 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości / Wydział Finansów i Budżetu
194. wykorzystanie dotacji cel. udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań wł. bieżących i inwestycyjnych, wykonanie doch. budż. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Czempiń 2014-04-24 - 2014-05-23 Wydział Finansów i Budżetu
195. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jarocinie 2014-04-23 - 2014-05-21 Wydział Finansów i Budżetu
196. gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych stosowanie uPzp Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie 2014-04-23 - 2014-05-21 Wydział Finansów i Budżetu
197. wykorzystanie dotacji na realizację programu wieloletniego €žPomoc państwa w zakresie dożywiania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Szydłowo 2014-04-28 - 2014-05-08 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
198. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Poznania 2014-04-28 - 2014-05-15 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
199. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej i aktach wykonwaczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne]
Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Consensus" ul. Dworcowa 3 Mosina,  2014-04-22 - 2014-05-09 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
200. spełnianie wymagań określonych w ustawie o działalności leczniczej i aktach wykonwaczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem
[notatka służbowa]
Przychodnia Zdrowia VIS MEDICA ul. Dowrcowa 3 Mosina 2014-04-22 - 2014-05-09 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 07.03.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.01.2020 - 07:49