Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2010 roku, cz. 5. [poz. 401-500]

Treść archiwalna

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 od dnia 01.01.2010 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
401 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Kazimierz Biskupi, pl. Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi 13.09-22.09.2010 Wydział Finansów i Budżetu
402 kontrola wydatkowania w 2009 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Miejski w Kostrzynie Wielkopolskim, ul. Dworcowa 5 09.09-15.09.2010 Wydział Infrastruktury i Środowiska
403 kontrola projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2157P na odcinku Owieczki – Łubowo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno 09.09-15.09.2010 przedłużono do 17.09.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
404 kontrola projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P na odcinku Łopienno – Charbowo”” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno 09.09-15.09.2010
przedłużono do 17.09.2010
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
405 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów 15.09.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
406 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca 17.09.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
407 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 21.09.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
408 kontrola projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120 100 – ulicy Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie” realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miejski, Al. Piastów 1, 77-400 Złotów 13.09-22.09.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
409 kontrola projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1042P Ptusza – Tarnówka – Węgierce – Złotów na odcinku Zalesie – Złotów” realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Złotowie, Al. Piasta 25, 77-400 Złotów 13.09-22.09.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
410 obejmuje wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki Dom Pomocy Społecznej w Piłce – Zamyślinie, 64-400 Międzychód 16.09-30.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
411 gospodarka wodna i ochrona wód[pobierz protokół]
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Lesznie, Plac Kościuszki 4  27.09 -01.10.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
412 zasadność świadczeń, legalność wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód 16.09-30.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
413 sprawdzenie realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód 16.09-30.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
414 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy, ul. Kościuszki 9. 62-400 Słupca 16.09-29.09.2010 Wydział Finansów i Budżetu
415 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku, ul. Uniejowska 1a, 62-700 Turek 16.09-29.09.2010 Wydział Finansów i Budżetu
416 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni, ul. Wrocławska 42, 62-300 Września 17.09-30.09.2010 Wydział Finansów i Budżetu
417 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Złotowie, ul. Hubego 1/1, 77-400 Złotów 22.09-05.10.2010
przedłużono do 12.10.2010
Wydział Finansów i Budżetu
418 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski 22.09-05.10.2010
przedłużono do 08.10.2010
Wydział Finansów i Budżetu
419 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach Chumiętki 22, 63-840 Krobia 21.09-08.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
420 kontrola projektu pn. „Budowa ul. Topolowej w Ostrowie Wielkopolskim – etap IV” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski 22.09-29.09.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
421 kontrola projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5327P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 445 w miejscowości Tarchały Wielkie do skrzyżowania z drogą krajową 11 w miejscowości Przygodzice” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski 22.09-29.09.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
422 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r. Urząd Miejski w Czerniejewie, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo  15.09.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
423 prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze, w ramach porozumienia zawartego w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Września polegające na konserwacji i naprawie, wymianie zniszczonych płyt i odnowieniu napisów oraz utrzymaniu porządku i czystości na obiektach grobownictwa wojennego na cmentarzach we Wronkach i Chojnie w roku 2009 ze środków finansowych Wojewody Wielkopolskiego Urząd Miasta i Gminy we Wronkach, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki 22.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
424 prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze, w ramach porozumienia zawartego w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Wolsztyn, polegające na wykonaniu i montażu krzyży granitowych na kwaterze powstańczej na cmentarzu katolickim przy ul. Lipowej w Wolsztynie w roku 2009 ze środków finansowych Wojewody Wielkopolskiego Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn  24.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
425 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów 22.09-22.10.2010 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
426 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92 j. t.) Zakład Pracy Chronionej – Przedsiębiorstwie Handlowo - Usługowym SEGEL Sp. z o. o., ul. Piaski 24, 62-600 Koło 23.09-24.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
427 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92 j. t.) Zakład Pracy Chronionej – Wielkopolskie Przedsiębiorstwo WARTA Sp. z o. o., ul. Poniatowskiego 7, 62-600 Koło 23.09-24.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
428 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - Ośrodek Pomocy Społecznej[pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo 16.09-23.09.2010 Wydział Polityki Społecznej
429 planowanie, organizacja i prowadzenie kontroli aptek, punktów aptecznych, aptek szpitalnych i zakładowych, aptek prowadzących sprzedaż wysyłkową oraz rejestry zezwoleń i zgód na ich prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań 15.09-28.09.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
430 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego Tłumacz przysięgły – Arkadiusz Kozłowski 30.09.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
431 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Dziecka w Kórniku-Bninie pod adresem: ul. Błażejewska 63, 62-036 Kórnik-Bnin 21.09-05.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
432 poprawność sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych wydatków do Komisji Europejskiej, w szczególności Poświadczenia, deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej dla programów regionalnych w tym zgodności wydatków z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacji uzupełniającej oraz spójność z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13). System weryfikacji wydatków. Realizacja obowiązków kontrolnych. Nabór projektów i kontraktacja. KSI (SIMIK 07-13) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15a, 60-541 Poznań  29.09-15.10.2010 Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
433 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu, ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz  23.09-4.10.2010 Wydział Finansów i Budżetu
434 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec  22.09.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
435 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem 24.09.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
436 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła 27.09.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
437 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno 27.09.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
438 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło 28.09.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
439 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca 27.09-30.09.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
440 kierowanie uczestników do działających na terenie Miast Poznania środowiskowych domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, z siedzibą pod adresem: ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań  23.09-19.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
441 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. 2007 r. Nr 47, poz. 314) Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, Filia w Wieleniu, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń  29.09-20.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
442 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. 2007 r. Nr 47, poz. 314) Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu, ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń 27.09-15.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
443 trwałość projektu nr Z/2.30//I/1.5/319/04 „Infrastruktura dla e-administracji w Urzędzie marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” [pobierz informację pokontrolną] Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  23.09-24.09.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
444 kontrola wydatkowania w 2009 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 29.09-5.10.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
445 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu z siedzibą 62-800 Kalisz, ul. Obywatelska 4  27.09-13.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
446 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - Ośrodek Pomocy Społecznej[pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy  29.09-8.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
447 realizacja zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku z siedzibą pod adresem: 62-620 Babiak, ul. Poznańska 24, w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy usytuowanego pod adresem: 62-620 Babiak, Dębno Królewskie 53 30.09-22.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
448 ewidencja działalności gospodarczej Urząd Gminy Kaźmierz, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz 29.09-30.09.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
 
449 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Gminy Mieścisko, Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62-290 Mieścisko 4.10-14.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
450 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi Urząd Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo 21.10-3.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
451 kontrola w zakresie funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego
[protokół z kontroli]
 
Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa, ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież 28.09-8.10.2010 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
452 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r.
 
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi, pl. Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi  4.10-15.10.2009 Wydział Finansów i Budżetu
453 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Miejski w Zbąszyniu, ul. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń  27.09-8.10.2009 Wydział Finansów i Budżetu
454 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Wielkopolskiej, ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska  27.09-6.10.2010 Wydział Finansów i Budżetu
455 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Kamieniec, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25 5.10.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
456 zadanie pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Opalenickiej z Al. E. Szczanieckiej wraz z przebudową ulicy Opalenickiej w miejscowości Lwówek, Gmina Lwówek, Powiat Nowy Tomyśl”, realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 6.10-13.10.2010
przedłużono do 14.10.10
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
457 zadania pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie” realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina   11.10-14.10.2010
przedłużono do 15.10.10
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
458 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie, adres: 64-810 Kaczory, Rzadkowo 79 7.10-22.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
459 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 13, 63-100 Śrem  6.10-15.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
460 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony  Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew 11.10.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
461 stosowanie standardów usług rynku pracy oraz przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy w tym kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkiego urzędu pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań  4.10-22.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
462 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szamotułach, ul. Chrobrego 8, 64-500 Szamotuły 4.10-15.10.2010 Wydział Finansów i Budżetu
463 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu, pl. Niepodległości 4, 64-300 Nowy Tomyśl 5.10-18.10.2010 Wydział Finansów i Budżetu
464 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/5-121/09 z 6 sierpnia 2009 r.
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel”, ul. Piłsudskiego 52a,
64-600 Oborniki Wlkp. 
7.10-14.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
465 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania Środowiskowy Dom Samopomocy „Śmiałek” w Poznaniu, pod adresem: os. Bolesława Chrobrego 101/15, 60-688 Poznań, prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek” z siedzibą na os. Marysieńki 25,
60-688 Poznań
11.10-10.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
466 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] tłumacz przysięgły – Kamila Stasierowska-Wróbel 5.10.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
467 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Jarocinie, al. Niepodległości 12, 63-200 Jarocin  18.10.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
468 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej
 
Urząd Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo  19.10-27.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
469 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/3-88/09 z 15 czerwca 2009 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Słupcy ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca  15.10-22.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
470 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie, ul. Drzymały 14, 64-200 Wolsztyn  11.10-21.10.2010 Wydział Finansów i Budżetu
471 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem  14.10-25.10.2010 Wydział Finansów i Budżetu
472 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie, ul. Wiejska 2, 63-100 Śrem 14.10-27.10.2010 Wydział Finansów i Budżetu
473 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski  14.10-26.10.2010 Wydział Finansów i Budżetu
474 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 21.10-22.10.2010 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
475 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 22.10.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
476 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież 22.10.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
477 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Krobi ul. Rynek 1, 63-840 Krobia 22.10.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
478 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony  Urząd Miejski w Koninie, pl. Wolności 1, 62-500 Konin 26.10.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
479 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony  Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno 27.10.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
480 w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[protokół z kontroli]
[wystapienie pokontrolne]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn 12.10-22.10.2010 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
481 kontrola wydatkowania w 2009 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły 14.10-21.10.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
482 ocena prawidłowości korzystania z uprawnienia do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej - Oddział w Poznaniu, os. Rusa 25A, 61-245 Poznań 26.10-10.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
483 ewidencja działalności gospodarczej  Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las  20.10-21.10.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
484 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory  15.10-26.10.2010 Wydział Finansów i Budżetu
485 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy i Miasta Krajenka, ul. Władysława Jagiełły 9, 77-430 Krajenka  14.10-25.10.2010 przedłużono do 27.10.2010  Wydział Finansów i Budżetu
486 zasadność świadczeń, legalność wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków  18.10-18.11.2010 przedłużono do 30.11.2010  Wydział Polityki Społecznej
487 realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych Urząd Miasta i Gminy w Sierakowie, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków  18.10-18.11.2010 Wydział Polityki Społecznej
488 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo 25.10-28.10.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
489 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak 26.10-28.10.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
490 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92 j. t.) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „AJUST” Wytwórnia Uszczelek Jan Orzechowski, Radłów, ul. Wojska Polskiego 10, 63-440 Raszków 25.10-26.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
491 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92 j. t.) Zakład Pracy Chronionej – Wytwórni Opakowań Tekturowych „ECO-PAK-IR” Sp. z o. o., ul. Błonie 2, 63-750 Sulmierzyce 18.10-19.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
492 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92 j. t.) Zakład Pracy Chronionej – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VIT-POL Przygodzki Józef, Długa wieś 1/14, 62-800 Stawiszyn 21.10-22.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
493 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92 j. t.) Zakład Pracy Chronionej – Agencji Ochrony PEWNOŚĆ, ul. Jackowskiego 52, 64-100 Leszno 18.10-22.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
494 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92 j. t.) Zakład Pracy Chronionej JMK Sp. z o. o., Niałek Wielki 136, 64-200 Wolsztyn 25.10-29.10.2010 Wydział Polityki Społecznej
495 trwałość projektu nr Z Z/2.30/I/1.2/546/06 „Infrastruktura Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Stara Dąbrowa, Gościeszyn, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo, Tłoki” [pobierz informację pokontrolną] Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn  19.10-20.10.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
496 trwałość projektu nr Z/2.30/I/1.3.1/348/04 „Przebudowa prawego skrzydła budynku naukowo – dydaktycznego przy ul. Wołyńskiej 35”[pobierz informację pokontrolną] Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 21.10-22.10.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
497 prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Sportu i Turystyki, ul. Piekary 17, Poznań 21.10-22.10.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
498 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach, ul. Marszałka Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki   18.10-27.10.2010 przedłużono do 4.11.2010 Wydział Finansów i Budżetu
499 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w I i II kwartale 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 49, 62-100 Wągrowiec 21.10-2.11.2010 Wydział Finansów i Budżetu
500 projekt pn. „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich i Słonecznej w Słupcy” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca  20.10-27.10.2010
przedłużono do 29.10.2010
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
 

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 20.09.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 09:29