Zapytania ofertowe

Status Nazwa
zakończony Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie dostosowania budynków A i B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do wymagań techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej
zakończony Dostawa 6 sztuk przemienników MOTOTRBO SLR 5500 firmy Motorola Solutions na pasmo VHF 136-174 MHz wraz z kablami zasilającymi PMKN4167
zakończony Dostawa (udostępnienie) oprogramowania systemu informacji prawnej zwanym SIP wraz z aktualizacją przez okres jednego roku na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Zapytanie ofertowe pn. Zorganizowanie szkolenia nt. Pozyskiwanie informacji w trakcie czynności urzędowych z udziałem stron i świadków w postępowaniu administracyjnym. Techniki i metody przesłuchań dla pracowników organów administracji państwowej i ...
zakończony Zapytanie ofertowe pn. Zorganizowanie szkolenia nt. Zarządzanie zespołem w modelu hybrydowym/Trening kierownika, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska.
zakończony Transport i montaż zestawu dwóch kontenerów dedykowanych do prowadzenia szczepień na terenie województwa wielkopolskiego
zakończony Dostawa i montaż systemu masztowego umiejscowionego na dachu budynku w lokalizacji 61-767 Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze 17, wraz z instalacjami technicznymi niezbędnymi dla systemu łączności radiowej zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów językowych dot. korespondencji oficjalnej i nieoficjalnej w języku rosyjskim, sztuki tłumaczenia na język rosyjski
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu 4 szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych
zakończony Organizacja i prowadzenie w okresie od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców Państw Trzecich w Poznaniu w ramach projektu pt. „Wielkopolska Wspólna Sprawa” (nr 12/8-2017/OG-FAMI) finansowanego ze środków...

Strony