Zapytania ofertowe

Status Nazwa
zakończony Dostawa bonów dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur
zakończony Dostawa i montaż ogrodzenia siatką modułową o wysokości 1,8 m z podmurówką systemową na działce w m. Borki gm. Słupca
zakończony Usługi telefoniczne dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, ul. Wiśniowa 13a
zakończony Usługa załadunku i rozładunku z przewiezieniem mienia (mebli, urządzeń elektronicznych itp.) i dokumentów z budynku przy ul. Bystrej 7 w Poznaniu do poszczególnych lokalizacji znajdujących się w ...
zakończony Usługa zapewnienia wsparcia służb technicznych i aktualizacji oprogramowania systemu dystrybucji informacji Vocatel działającego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
zakończony Dostawa 6 osuszaczy budowlanych w dwóch typach (po 3 dla każego typu)
zakończony Zakup wózka widłowego, przeznaczonego do przewożenia i składowania towarów (na paletach, luzem, w opakowaniach jednostkowych lub pojemnikach)
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania zespołem dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta ...
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu komunikacji kierownika dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd ...
zakończony Dostawa kontenera socjalnego wraz z przechowaniem

Strony