Zapytania ofertowe

Status Nazwa
zakończony Zakup 5 szt. czytników dokumentów (Kart Pobytu) w pełni współpracujących z systemem „POBYT”, posiadających parametry nie gorsze niż:
zakończony Zakup rocznych licencji systemu Jira Service Managament (JSM) wraz z wdrożeniem w Wydziale Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu nr 11/14-2022/OG-FAMI pt. „Wielkopolska – Wspólna Przyszłość” finansowanego...
zakończony Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zakończony Zakup 8 szt. czytników linii papilarnych Integrated Biometrics Kojak PL.
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu 2 szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych (Komunikacja interpersonalna , zarządzanie emocjami i stresem oraz Motywowanie pracowników) dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Usługa hotelowa, gastronomiczna i konferencyjna dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na potrzeby zorganizowania szkolenia pt. „Komunikacja międzykulturowa. Obsługa klienta odmiennego kulturowo, ...
zakończony Usługa konferencyjno - hotelowa, obejmująca zapewnienie noclegów, miejsc parkingowych, obsługi gastronomicznej i wyżywienia oraz wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby zorganizowania konferencji (spotkanie warsztatowe) dla pracowników Wielkopolskiego ...
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. Komunikacja międzykulturowa. Obsługa klienta odmiennego kulturowo, uchodźcy, migranta, cudzoziemca, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach ...
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w Chorzeminie, gm. Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych we Wroniawach, gm. Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie

Strony