Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie wyznaczenia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej składającego się z trzech studni, w miejscowości Szkaradowo, gmina Jutrosin, powiat rawicki, województwo wielkopolskie