Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Smoszew (składającego się z sześciu studni) dla miasta Krotoszyna w miejscowości Smoszew, gmina Krotoszyn, powiat krotoszyński,...