Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Biała, gm. Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie