Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Winiary I w Gnieźnie, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie

Termin składanie ofert: do 18 maja 2021 r. do godziny 15:00.

Status: 
zakończony
Autor: Zbigniew Król
Data utworzenia: 27.04.2021
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 27.04.2021 - 12:18
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.05.2021 - 11:11