Zapytania ofertowe

Status Nazwa
zakończony Zakup wózka widłowego, przeznaczonego do przewożenia i składowania towarów (na paletach, luzem, w opakowaniach jednostkowych lub pojemnikach)
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania zespołem dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta ...
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu komunikacji kierownika dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd ...
zakończony Dostawa licencji dla urządzeń UTM – Fortigate na Potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, ul. Wiśniowa 13a.
zakończony Zakup wraz z dostawą 6 szt. infokiosków
zakończony Dostawa kontenera socjalnego wraz z przechowaniem
zakończony Dostawa i montaż systemu masztowego na potrzeby łączności radiowej Zarządzania Kryzysowego, Systemu Ostrzegania I Alarmowania oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego - Wągrowiec, ul. Kościuszki 15
zakończony Dostawa 55 000 mb linki elastycznej w oplocie
zakończony Przegląd (kontrola), konserwacja i/lub naprawa urządzeń/instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych będących na wyposażeniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Remont zasilaczy ups Enel Power Compact c33 60kva redundance – zainstalowanych w Poznaniu ul. Wiśniowa 13a

Strony