Zapytania ofertowe

Status Nazwa
zakończony Dostawa 55 000 mb linki elastycznej w oplocie
zakończony Przegląd (kontrola), konserwacja i/lub naprawa urządzeń/instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych będących na wyposażeniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Remont zasilaczy ups Enel Power Compact c33 60kva redundance – zainstalowanych w Poznaniu ul. Wiśniowa 13a
zakończony Zakup rocznego wsparcia serwisowego zawierającego aktualizację systemu wideokonferencyjnego TRUECONF do nowych wersji i poprawek dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18
zakończony Wykonanie przeglądu i inwentaryzacji systemu przeciwpożarowego w obiekcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ul. Wiśniowa 13a w Poznaniu
zakończony Wykonanie naprawy radiowych stacji retransmisyjnych w 3 lokalizacjach, służących zadaniom łączności radiowej zarządzania kryzysowego oraz systemu ostrzegania i alarmowania
zakończony Usługa archiwizacji dokumentów wytworzonych w Wydziale Skarbu Państwa i Wydziale Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu polegająca na kompleksowym przygotowaniu akt do Archiwum Zakładowego WUW w Poznaniu
zakończony Dostawa kontenera telekomunikacyjnego
zakończony Przeprowadzenie warsztatów z zakresu doskonalenia umiejętności zarządczych i motywowania pracowników dla grupy do 30 pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu podzielonych na 2 grupy szkoleniowe
zakończony Wykonanie toru kablowego z serwerowni do instalacji antenowej na dachu 3-kondynacyjnego budynku przy ul. Wiśniowej 13a w Poznaniu

Strony