Zapytania ofertowe

Status Nazwa
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. Komunikacja międzykulturowa. Obsługa klienta odmiennego kulturowo, uchodźcy, migranta, cudzoziemca, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach ...
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w Chorzeminie, gm. Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych we Wroniawach, gm. Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie
zakończony Zakup 3 sztuk przełączników sieciowych wraz z kompletem modułów światłowodowych
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki języka ukraińskiego na poziomie początkującym oraz na poziomie początkującym z elementarną znajomością języka ukraińskiego dla nie więcej niż 30 pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców ...
zakończony Zakup: 240 szt. kompletów przewodowych, ergonomicznych klawiatur z myszkami Microsoft Ergonomic Desktop,...
zakończony 1. Zapewnienie wsparcia technicznego i produktowego dla SmartPTT na okres 12 miesięcy oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania – wersja SmartPTT dla dużych systemów. 2. Wsparcie techniczne i produktowe obejmuje: łączność IP w zmostowanych ...
zakończony Dostawa (udostępnienie) oprogramowania systemu informacji prawnej LEX w wersji LEX Administracja Optimum wraz z aktualizacją przez okres jednego roku na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej
zakończony Zakup dla pracowników ulgowych usług transportowych (legitymacji zniżkowych) na rok 2023 – ulga 50% w komunikacji krajowej, w klasie dowolnej w pociągach, w ilości 123 sztuk

Strony