Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Zakup usługi najmu trzech pomieszczeń biurowych, zwanych dalej przedmiotem najmu, zlokalizowanych w budynku położonym w Poznaniu, wyposażonym w infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnością
zakończony Świadczenia usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej
zakończony Zakup wieczystych licencji na oprogramowanie LOG Plus służące do zarządzania infrastrukturą informatyczną wraz z rocznym wsparciem dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. Poprawność językowa pism urzędowych dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia nt. Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce dla początkujących i średniozaawansowanych dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Stefanów, gm. Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Potarzyca, gm. Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wilkowyja, gm. Jarocin, powiat jarociński, województwo wielkopolskie
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w miejscowości Głuchowo, gm. Czempiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie

Strony