Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Zakup i dostawa urządzeń sieciowych dla środowiska backupu na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego oraz dostosowanie obecnej infrastruktury, w tym aktualizacja użytkowanego oprogramowania Qognify CAYUGA w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (pl. Wolności 17, 61-739)
wszczęty Odnowienie i kontynuacja sygnatur bezpieczeństwa dla zarejestrowanego urządzenia brzegowego FortiGate 400E
wszczęty Zakup dwóch przełączników sieciowych PoE wraz z kompletem kompatybilnych wkładek światłowodowych w ramach projektu nr 11/14-2022/OG-FAMI pt. „Wielkopolska – Wspólna Przyszłość” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu,...
wszczęty Wykonanie oznakowania powierzchni pionowej i poziomej stopni służące zwiększeniu bezpieczeństwa osób korzystających ze schodów stałych oraz pełniącego rolę ostrzegawczą dla osób z dysfunkcjami wzroku"
zakończony Zorganizowanie szkolenia nt. Pozyskiwanie informacji w trakcie czynności urzędowych z udziałem stron i świadków w postępowaniu administracyjnym. Techniki i metody przesłuchań dla pracowników organów administracji państwowej dla pracowników ...
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych dla m. Dolsk, gm. Dolsk, powiat śremski, województwo wielkopolskie
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Mrowino, gm. Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia gminnego wód podziemnych z utworów czwartorzędu w Kuźnicy Myśliniewskiej, gm. Kobyla Góra, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w m. Mchowo, gm. Babiak, powiat kolski, województwo wielkopolskie

Strony