Zapytania ofertowe

Status Nazwa
zakończony Dostawa 35 sztuk przewodowych telefonów IP PoE Yealink SIP-T21P E2
zakończony Dostawa 6 sztuk przemienników MOTOTRBO SLR 5500 firmy Motorola Solutions na pasmo VHF 136-174 MHz wraz z kablami zasilającymi PMKN4167
zakończony Zapytanie ofertowe pn. Zorganizowanie szkolenia nt. Pozyskiwanie informacji w trakcie czynności urzędowych z udziałem stron i świadków w postępowaniu administracyjnym. Techniki i metody przesłuchań dla pracowników organów administracji państwowej i ...
zakończony Zapytanie ofertowe pn. Zorganizowanie szkolenia nt. Zarządzanie zespołem w modelu hybrydowym/Trening kierownika, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska.
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów językowych dot. korespondencji oficjalnej i nieoficjalnej w języku rosyjskim, sztuki tłumaczenia na język rosyjski
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu 4 szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych
zakończony Organizacja i prowadzenie w okresie od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców Państw Trzecich w Poznaniu w ramach projektu pt. „Wielkopolska Wspólna Sprawa” (nr 12/8-2017/OG-FAMI) finansowanego ze środków...
zakończony Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Winiary I w Gnieźnie, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie
zakończony Dostawa centralnego zasilacza UPS wraz z baterią akumulatorów, instalacja i konfiguracja infrastruktury w wydzielonym fragmencie sieci energetycznej typu DATA w serwerowni budynku delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie

Strony