Skreślenie z rejestru

Wojewoda, w drodze decyzji, skreśla z rejestru diagnostę laboratoryjnego odbywającego szkolenie specjalizacyjne na obszarze danego województwa:

  1. w przypadku nierozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 3 miesięcy od daty określonej w EKS jako data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego lub upływu czasu, w którym diagnosta laboratoryjny zobowiązany był ukończyć szkolenie specjalizacyjne;
  2. po zawiadomieniu przez kierownika specjalizacji i po uzyskaniu opinii konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej albo w pokrewnej dziedzinie z zakresu medycyny, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta wojewódzkiego, w przypadku gdy diagnosta laboratoryjny odbywający szkolenie specjalizacyjne nie realizuje lub nie może realizować programu szkolenia specjalizacyjnego;
  3. na wniosek diagnosty laboratoryjnego odbywającego szkolenie specjalizacyjne.
Autor: Marta Antczak
Data utworzenia: 29.06.2014
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 13.05.2024 - 14:03
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 13.05.2024 - 14:03