Komunikaty - Farmaceuci

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji wiosennej 2023 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie:

  • farmacja apteczna – uruchomiono 67 miejsc szkoleniowych,
  • farmacja kliniczna – uruchomiono 9 miejsc szkoleniowych,
  • farmacja szpitalna – uruchomiono 13 miejsc szkoleniowych.

Jednostka szkoląca w województwie wielkopolskim:

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. 61 854 62 83
e-mail: kursfarm@ump.edu.pl
www.ump.edu.pl

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz ze skanami wymaganych dokumentów składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/ do dnia 31 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego znaleźć można na stronie internetowej Urzędu: https://www.poznan.uw.gov.pl/rozpoczecie-specjalizacji-1 oraz pod numerem telefonu: 61 854 1702

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 02.05.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.05.2023 - 12:11
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.05.2023 - 12:12