Komunikaty - Dziedziny w ochronie zdrowia

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji wiosennej 2023 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) ogłoszone zostało postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie:

Epidemiologia – uruchomiono 12 miejsc szkoleniowych

Jednostka akredytowana do prowadzenia specjalizacji

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23
61-866 Poznań

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia specjalizacyjnego można uzyskać w Oddziale Organizacji, Analiz i Zarządzania Kryzysowego WSSE w Poznaniu, numer kontaktowy: (61) 854 48 57.

Szacowany koszt szkolenia: 3200 PLN za 1 semestr

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz ze skanami wymaganych dokumentów składać należy za pomocą SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/w terminie: do dnia 31 maja 2023 r.

Dostępność ważnych informacji na stronie internetowej Urzędu:

  1. Zakładanie konta Innego Pracownika Medycznego w systemie SMK: https://www.poznan.uw.gov.pl/zakladanie-konta-w-smknadawanie-uprawnien
  2. Składanie wniosku o specjalizację w systemie SMK, wymagane dokumenty, zasady naliczania punktów w postępowaniu konkursowym: https://www.poznan.uw.gov.pl/rozpoczecie-specjalizacji-1

Dodatkowe informacje na temat ww. postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie epidemiologia uzyskać można w Wydziale Zdrowia Urzędu pod numerem telefonu (61) 854 17 02.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 02.05.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.05.2023 - 12:29
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.05.2023 - 12:29